ጓል መንገዲ ካብ ምዃን መንገዲ ምጽራግ።

0
49

ጓል መንገዲ ካብ ምዃን መንገዲ ምጽራግ።

ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ብሰንኪ ዘሎ ገባቲ ምሕደራ ምልኪ ንምእላይ ህዝቢ ብሓፈሻ ንመንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ተስፋ ብምግባር ዝተመስረታ ውድባት ኤርትራ ህልውንአን እንሓንሳእ ኣብ ደውታ እናኣተወ ቀጻልነተን ኣብ ዘጠራጥር ደረጃ ክሳብ ዝኾና ኣብ ህዝቢ ስክፍታ ፈጢረንን ይፈጥራ’ለዋን እቲ ምኽንያት ድማ መንእሰይ ወለዶን ውድባትን እናተናበቡ ክኸዱ ብዘይምኽኣሎም’ዩ። ህዝቢ ለውጢ ካብ ደገ ክመጽእ ክጽበ ከሎ፡ ውድባት ድማ በንጻሩ ለውጢ ካብቲ ውሽጢ ዘሎ ክብገስ ከም ዝግባእ ይገልጹ። ኣብዞም ቦታ ዝፈላለዮም ግን ድማ ኣብ ሓደ ዕላማ ዝሰመሩ ህዝብን ውድባትን ብሓደ ተዋሃሂዶም ከይከዱ እቲ ቀንዲ ዓንቃፊ ዝኸውን ዘሎ እምበኣር ስውር ሽርሕታት ጉጅለ ህግደፍ’ዩ፡ ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ሰሚሩ ኣንጻሩ ከይለዓል መታን ብኣውራጃን ዓሌትን እናኸፋፈለ ብሃይማኖትን ብሄርን እናጎጃጀለ ህዝቢ ኣብ መንጉኡ ተኣማንነት ከጥፍእ ጌርዎ’ዩ፡፡ ስለዚ ኣብ መንጎ ውድባትን እዚ ተረካቢ ዝኾነ መንእሰይ ወለዶን ዘሎ ክፍተት ድማ እዚ ዝፈጠሮ’ዩ እዚ’ዉን ግን ንምጥፍኡ ኣዝዩ ቀሊል’ዩ፡ ህግደፍ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ጽልኢ ኣሳዊሩ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ኣብ ምብላዕ ክነብር’ዩ ዝደሊ፡ እዞም ክልተ ኣካላት እዚኣቶም ድማ ነዚ ሽርሕ’ዚ ካብ ዘይምግንዛብ መሳርሒኡ ብምዃን ዕድመ ምልኪ ክናዋሕ ጌርዎ፡፡

እዘን ኣብ ሃገር ሰላም ንምስፋን በብወገነን እጃመን ዘበርክታ ዘለዋ ውድባት ዝለምዓን ዝጠፍኣን በቲ ዝምስረት ጽኑዕን ቅኑዕን ራኢ ዝሰነቐ ህዝቢ’የን፡ ስለዚ ድማ እዚ ህዝቢ’ዚ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ዝያዳ ለምሊመንን ለሚዐንን ንምኻደን ክጽዕር ይግባእ፡ ኤርትራ ተሸኺላቶ ዘላ መዓት መንእሰይ ንውድባት፡ ውድባት ድማ ንመንእሰይ ዝድርብይኦ ኣይኮነን፡ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ሰልሚ፡ ህይወትን ነዊሕ ጉዕዞ ቃልስን ዝሓትት’ዩ፡ እዚ ነዊሕ ጉዕዞ ቃልስ’ዚ ዝሓጽር ግን ክልቲኦም ኣካላት እናተናበቡ ምስ ዝኸዱ ጥራይ’ዩ፡፡ እታ ሓርነት ተነፊጋ ዘላ ሃገርና ዝደለየቶ ትረክብ’ዉን ሓደ ነቲ ሓደ ከየግድዐ እናተደጋገፈ እናተኸባበረን ሰናይ እናሓሰበ ጉዕዝኡ ምስ ዝቕጽል’ዩ’ሞ፡ ጉዳይ ሃገር ውራይ ሓደን ሓደን ዘይኮነ ውራይ ኩሉ’ዩ፡ ስለዚ ንዝሰርሑ ካብ ምዕንቃፍ መንገዲ ምጽራግ ይምረጽ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here