እዋናዊ ዛዕባ – ጠበቓ ሓቂ መን’ዩ?

0
185

እዋናዊ ዛዕባ – ጠበቓ ሓቂ መን’ዩ?

“ዝደጋገም ሓሶት ሓቂ ይመስል’’ ዝብል ኣበሃህላ’ሎ፡፡ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ እናመቀርካን እናወቀብካን ብምቕራብ ንግሩሃት እተደናግረሉ ሜላ ንሓሶት ሓቂ ኣምሲልካ ምቕራብ’ዩ፡፡

ነዚ ኣበሃህላ’ዚ ዝጻረር ከኣ “ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ትወጽእ’’ ብዝብል ነቲ ዝደጋገም ሓሶት ዘበርዕን ልዕልነት ሓቂ ዘረጋግጽ ኮይኑ ትረኽቦ፡፡

ኢሳይያስ ሓሶት ብምድግጋም ሓቂ ንኽምሰል ዝጽዕር ዕሉል ገበነኛ’ዩ፡፡ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ብናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ኣዘንጊዕዎ ድሕሪ ናጽነት ድማ ብዕራይ ወለደ ዝብል ዘይምኹኑይ ሓሶት እናሰንዐ ን27 ዓመታት ኣደናጊርዎ፡፡

ካብቲ ንመደናገሪ ዝጥቀመሉ ሜላ ሓደ ኣብ ትሕቲኡ ብዝምእዘዝ መራኸቢ ሓፋሽ ራድዮ፡ ቴሌቪዥን፡ ጋዜጣ ብዝነዝሐ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ’ዩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብጥሙዩ ጸጊቡ ብድኽነት እናተቐራመደ ሓሊፉሉ ብልዕለን ትሕተን ቅርጺ ኤርትራ ንድሕሪት ተጎቲታ እናሃለወት ብምዕባለን ብልጽግናን ከምዝተወንጨፈት ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ርሒቕዎ ብፍርሒ ከብዱ ሓቑፉ እናሓደረ ብቕሳነት ደቂሱ ከምዝሓደረ ዜጋታት ምንባር ተኸልኪሎም ፎቖዶ ስደት እናተበታተኑን እናበረሱን

ኣብ ልምዓት ሃገር ይረባረቡ ኣለዉ፡፡ መንእሰይ ብግዱድ ዕስክርና ኣብ በረኻ ከም ጓል በረኻ ሰፊሩ እናሃለወ ዓዲ ይሃንጽ ኣሎ ዝብሉን ካልኦት ማእለያ ዘይብሎምን ሓሶታት እናነዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ጥዒምዎ ከምዘሎ ብዘምስል ጎስጓስ ሓሶት ወግሐ ጸብሐ የቃልሕ፡፡

ነቲ ሓሶት ሓቂ ንከምስል ድማ “serving the truth’’ ብዝብል ቴማ ንማዕከናት ዜናታቱ ካባ ኣልቢሱ ብፍላይ ንብዙሓት ኣብ ደገ ዝነብሩ ኣደናጊሩ’ዩ፡፡ ብዙሓት ለባማት በቲ ዝደጋገም ሓሶት ስለዝሕርብቶም ስለምንታይ ድኣ ህዝቢ ይስደድ’ሎ? ዝብል መሰረታዊ ሕቶ የልዕሉ

ሰላም እንተሎ ስደት ክህሉ ኣይክእልን ቅሳነት እንተሎ ፍርሒ እንታይ ኣምጽኦ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ኣብዛ ንእሽቶ ሃገር ንኹሉ መንእሰይ ወተሃደር ክኽተብ ዘገድድ ሕጊ ንምንታይ ኣድለየ ዝብሉ ሕቶታት ብተደጋጋሚ ዝልዓሉ’ዮም፡፡

ኢሳይያስ ነዚ ሓቂ’ዚ ንምቕባር ገለ እዋን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም እግርኻ ስጋብ ዝነቅዕ እንተኸድካ ኣይርከብን ሃገራት ዓለም ብሕድሕድ ኵናትን ባህርያዊ ሓደጋታትን’የን ዝጠፍኣን ህዝበን ዝሃልቕ ዘሎን ስለዚ ኤርትራዊ ኣየተማርር ዝሕመረቱ መልእኽቲ በተን ማዕከናት ዜናታቱ ናይ ካልኦት ሃገራት ጎንጺ ምዕልቕላቕ ውሕጅ፡ ሓድሕዳዊ ኵናት እናረኣየ ህዝቢ ክዕዘብን “ካብዚ የድሕነና ንሕና’ባ ንሓይሽ’’ ኢሉ ንኽድዓዓስን ብናይ እንዳማቱ ጎንጽን ዕግርግርን ስነ ልቦንኡ ተሰሊቡ ኣብ ልዕሊኡ ሕቶታት ንኸየልዕል ዝተፋሓሰ ውዲት ምዃኑ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኸወለ ኣይኮነን፡፡

መራኸብቲ ሓፋሽ ኢሳይያስ ንኢሳይያስ ዝምጉሳን ጨና ሓቂ ዘይብለን ንህዝቢ ኣብ ሓቂ መሰረት ዝገበረ ሓበሬታ ምሃብ ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስ ቅትለት ምፍጻም ስለዝኾነ ነዚ ክገብራ ሓላፍነት የብለንን፡፡ ኣብ ዓለምናን ጎረባብትናን ዝርኣይ ቅልጡፍ ዕብየት፡ ብልጽግናን ምዕባለን እንተጋዊሐን ኤርትራ ኣብ ጸልማት እትነብር ብሕታዊት ሃገር ከምዝኾነት ህዝቢ ከየስተውዕልን ነዚ እንተተረዲኡ ሕቶታት ንኸየልዕልን ብሽም  “serving the truth’’ ንህዝቢ እናደናገርካ ዕምሪ ስልጣንካ ምንዋሕ ዝብል መትከል ኢሳይያስ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓቂ ተኸዊልዎ ጸኒሑ’ዩ፡፡ እዚ ግን ሎሚ ከም ብርሃን ወጋሕታ እናበርሀ ይመጽእ’ሎ፡፡ ጠበቓ ሓቂ መን’ዩ ሓቂ ዝሓዘ ስለዝኾነ መትከልና ሓቂ ክኸውን ይግባእ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here