ዝርዝር ዜና 16-08-2017

0
516

20 ዝኾኑ ኣባላት ዕደና ቢሻን ዛራን ካብ ስራሕ ከምዝተሰጎጉ ተሓቢሩ፡፡

ፖለቲካዊ ተኣማንነት ዘይብሎም ተባሂሎም ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍን ቻይናዊ ኩባንያን ተገምጊሞም ብዝብል ምስምስ 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብኣቶ ሓጎስ ገብረህይወት ክሻ ካብቲ ትካል ከምዝተሰጎጉ ሬድዮ መድረኽ ሓቢራ፡፡

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ዜጋታት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕን መሰል እስትሕጋግን ብትእዛዝ ኣቶ ሓጎስ ከምዝተሰጉ ዝገለጸት እታ ሬድዮ ስድራቤታት ናይዞም ዜጋታት ድሮ ኣብ ቁጠባዊ ጸገም ክወድቁ ጀሚሮም ምህላዎም’ዉን ኣፍሊጣ፡፡

እቶም ዜጋታት ብመሰረት ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ናብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ብምኻድ ጥርዓኖም ከምዘቕረቡን እቲ ሚኒስትሪ ግን ተመሊሱ ንሓጎስ ገብረህይወት ብምሕታት ኣብዚ ናይ ዕደና ጉዳያት ኢድኩም ከይተእትዉ ዝብል መልሲ ተዋሂቡና ክብል ከምዘፋነዎምን ተጠቒሱ’ሎ፡፡

እዞም ዜጋታት ጉዳዮም ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክወስድዎ ይህቅኑ’ኳ እንተሃለዉ ንሱ ግን ይትረፍ መሰል ካልኦት መሰል ናይ ነብሱ’ዉን ክሕሉ ዘይክእል ትርጉም ዘይብሉ ትካል ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቑጺሩ ክትብል ኣብነታት ኣሰንያ ጠቒሳ’ላ፡፡

እዞም ብጥርጠራ ጥራይ ካብ ስራሕ ክስጎጉ ተጌሮም ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ምምራሕ ዶዘር፡ ማሽነሪታትን ካልእን ተዋፊሮም ይሰርሑ ከምዝነበሩ’ዉን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣብሪሁ’ሎ፡፡

—————————————-//////////////////——————————————

ረቡዕ 16/08/2017

ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይንቡር ወጥሪ ብመንጽር ሃገርና ክምዘን ከሎ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋ ዓቢ ምዃኑ ተገሊጹ፡፡

ካብ 8 ክሳብ 13 ነሓሰ 2017 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ዘሰላሰለ ስምረት ምንቅስቓስ ንድሕነት ሃገር፡ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይንቡር ወጥሪ ብመንጽር ኣብ ዞባና ክፈጥሮ ዝኽእል ተወሳኺ ሳዕቤን ምስ ኩነታት ሃገርና ብምዝማድ ዝዘተየ ኮይኑ ነዚ ናይ ጥሩፍነት ኣተሓሳስባ ብመንጽር ሃገርና ክምዘን ከሎ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋ ዓቢ ምዃኑ ብዕቱብ ተራእዩ ምስኩሎም መሻርኽቲ ክንቃልሶ ይግባእ ክብል ኣስሚሩሉ፡፡

ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ኣብ መዳይ ኩነታት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ኤርትራ ኣልዒሉ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ካልእ ግዜ ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ወዲቑ ከምዘሎን እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ብኸብዱ ክሓስብ ብጉጅለ ህግደፍ ከምዝተወደነን ብምግላጽ ነቲ ህግደፍ ዝኽውሎ ዘሎ ድርቅን ዓጸቦን ብምውጋዝ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣቓልቦ ክገብር ተማሕጺኑ፡፡

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ናብ ንቡር ቦትኡ ንምምላስ ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ 2 ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብዚ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ንክዓቢ ጽንዓት ዝተመልኦ ጉዕዞ ኣወንታዊ ምዃኑ ዘስመረሉ እቲ ማእከላይ ሽማግለ ነዚ ተበጺሑ ዘሎ ዓወት ንምዕቃብን ክሳብ’ቲ ናይ መወዳእታ ሽቶ ንምብጻሕን ምስ መሻርኽቱ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ከምዝገብር’ዉን ተሰማሚዑ’ሎ፡፡

ብካልእ ዜና ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 3 ጉባኤ እተዳሉ 5 ኣባላት ምስ 2 ተጠባበቕቲ ኣብቲ ብ13 ነሓሰ 2017 ዘካየዶ 5 ስሩዕ ኣኼብኡ ዝመረጸ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ውልቃውን ውድባውን ባህግታቱ ንጎኒ ገዲፉ ሓርነት ንምጉንጻፍ ክሰርሕ ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ፡፡

—————————————/////////////////////—————————————

ረቡዕ 16/08/2017

ስርዓት ህግደፍ ሕጂ’ዉን ወተሃደራት ባዕዲ ኣብ ኤርትራ ክዕለሙ ይፈቅድ ኣሎ፡፡

ቅድም ክብል ብርክት ዝበሉ ቁጽሪ ዘለዎም ወተሃደራት የመን ኣብ ባጽዕ ኣዐሊሙ ናብ ሃገሮም ዘፋነዎም ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ’ዉን እዚ ተግባራቱ ዝቕጽለሉ ዘሎ ኮይኑ ወተሃደራት ግብጽን የመንን ኣብ ኪሎማ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ፈቒድሎም ከምዘሎ ግዱሳት ወገናት ገሊጾም፡፡

መላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ፡ ንጎረባብቲ ሃገራት ሰላመን ንምዝራግን ልምዓታዊ ንጥፈታተን ንምትዕንቓፍን ሓሊኑ ዝተፈላለዩ ኣሸበርቲ ኣኪቡ ዕጥቅን ስንቅን ኣስኒቑ ወተሃደራዊ ስልጠና እናሃበ ሰላም ዞባና ንምዝራግ ከዋፍሮም ከምዝጸነሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስዞም ሕጂ ኣብ ኪሎማ ዝዕለሙ ዘለዉ ወተሃደራት የመንን ግብጽን መሳኪን ዜጋታትና’ዉን ተጸንቢሮም ከምዘለዉ ብካልእ ሸነኽ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ የነጽር፡፡

ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከባ ወተሃደራዊ መዓስከር ኪሎማ ፈቒድዎ ዘሎ ስልጠና ናይ ባሕርን ምድርን ዝተዋሃሃደ መጥቃዕቲ ዘጠቓለለ ከምዝኾነ ተጠቒሱ’ሎ፡፡

———————————————///////////////////————————————-

ረቡዕ 16/08/2017

ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ንጥፈታት ህይወት ኣድሕን ተዋፊረን ዝጸንሓ ትካላት ስርሐን ደው ኣቢለን፡፡

ብሊብያ ኣቢሉ ማእከላይ ባሕሪ ብምስንጣቕ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዋሕዚ ስደት ንዘጋጥም ሓደጋ ምጥሓል ንምክልኻል ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ንጥፈታት ህይወት ኣድሕን ተዋፊረን ዝጸንሓ ትካላት ስርሐን ሙሉእ ብሙሉእ ደው ኣቢለን ኣለዋ፡፡

ትካላት ግብረሰናይ ሓካይም ብዘይዶብ፡ ዓይኒ ባሕርን ድሕነት ቆልዑን ነዚ ውሳነ’ዚ ወሲነን ዘለዋ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ኣብ ምድሓን ስደተኛታት ንዝተዋፈረት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ስጳኛ ናይ መጠንቀቕታ ቶኹሲ ምስ ከፈተላ’ዩ፡፡

ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ምስ ኢጣልያ ብምትሕብባር ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ድሉዉ ከምዘሎ ድሕሪ ምግላጹን ናብቲ ከባቢ ክንቀሳቐስ ምስ ጀመረን’ዩ ስርሐን ደው ከምዘበላ ዝገልጻ ዘለዋ፡፡

ኢጣልያ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ተሓጋጊዛ ክትሰርሕ ምዃና ምግላጻ ይዝከር፡፡

—————————————/////////////////////————————————-

ረቡዕ 16/08/2017

ዞባዊ ምርግጋእ ንምርግጋጽ ዝጀመርናዮ ሓበራዊ ጻዕሪ ኣበሪኽና ክንቅጽለሉ ኢና ክብላ ኢትዮጵያ ሱዳንን ገሊጸን፡፡

ሱር ዝሰደደ ድልዱል ምሕዝነት ከም ዘለወን ዝንገረለን ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ክህሉ ክገብረኦ ዝጸንሓ ሓበራዊ ጻዕሪ ኣበርቲዐን ከም ዝደፍኣሉ ኣረጋጊጸን፡፡

እተን ሃገራት ነዚ ዘረጋገጻ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለይ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ናይ 3 መዓልቲ ወግዓዊ ዑደት ስራሕ የካይድ ኣብ ዘለወሉ እዋን’ዩ፡፡

ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽርን ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለይን ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካየዱዎ ርክብ ኣብ ዞባና ሰላም ከመይ ይዓስል፡ ቁጠባና ከመይ ተሓባቢርና ነደንፍዕ፡ ብጽላት መጓዓዝያን ኣጠቓቕማ ወደባትን ከመይ ንግበር ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ከም ዝዘተዩ ካብ ካርቱም ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣፍሊጡ፡፡

——————————————////////////////////————————————–

ረቡዕ 16/08/2017

ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ሰላማዊ መዕለቢ ክግበረሉ ኣውሮጳዊ ሕብረት ጸዊዑ፡፡

ኤውሮጳዊ ሕብረት ብመገዲ ሓላፊት ጉዳያት ወጻኢኡ ፌደሪካ ሞጎሪኒ ኣቢሉ ኣብ ዘመሓለለፎ መልእኽቲ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዓለም ፈጢርዎ ዘሎ ሻቕሎት ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መገዲ ዝፍታሓሉ ባይታ ክናደ ጸዊዑ፡፡

ፈደሬካ ሞጎሪኒ ኣብ መልእኽታ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ፕዮንግዮንን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ እቲ እንኮ ኣማራጺ ዘተ ክኸውን ከምዘለዎ ኣተሓሳሲባ፡፡

ኤውሮጳዊ ሕብረት እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዘይሕለል ጻዕሪ ከካይድ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሞጎሪኒ ሰሜን ኮርያ ንሰላም ዝዘርግ መገዲ ከይትመርጽ ድማ ተላብያ’ላ፡፡

ቻይና ንቶኹቷኺ ተግባራት ሰሜን ኮርያ ኣደብ ንምግባር ዓሊማ ከፊላዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊኣ ምንባራ ይፍለጥ፡፡

——————————————–///////////////////————————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here