ዝርዝር ዜና 06-11-2017

0
388

ስርዓት ህግደፍ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣንጻር ሙስሊም ጥራይ ከምዝተላዕለ ዝሕብር ፐቲሽን ብምድላው ኣብ መንጎ ሰባት ጎንጺ ክፈጥር ይፍትን ኣሎ፡፡

ተላዒሉ ዘሎ ሕቶ ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት’ዩ ብምባል ህግደፍ ብመንገዲ ጸጋ ኣቢሉ ክነዝሖ ዝጸንሐ ፕሮፖጋንዳ ሕጂ’ውን ዝቅጽለሉ ዘሎ ኮይኑ ባዕሉ ዘዳለዎ ህግደፍ ኣብ ጎኒ ክርስትያን ምዃኑ ዘስምዕ ፐቲሽን ኣዳልዩ ድማ ሓያል ጎንጺ ክፈጥር ፈተነታት የካይድ ኣሎ ከም ሓበሬታ ግዱሳት ወገናት፡፡

እቲ ፐቲሽን ናብ UNHCR ዝተላእከ ኮይኑ እቲ ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ጽሑፍ ድማ ብዛዕባ ኣስላምን እስላማዊ ቤት ትምህርትን ዝገልጽ ኮይኑ፡ ስርዓት ህግደፍ ጸግዒ ክርስትያን ብምዃኑ ኤርትራውያን እስላም ውሕስነት ክወሃቦም ከምኡ ድማ እስላማውያን ኣብያተ ትምህርቲ ሰልፊ ብምግባርን ዝተኣሰሩ ከምዘለውን ነዚ ሽግር’ዚ ድማ ዓለም ክትፈልጠሎምን ዝሕብር ምዃኑ ተጠቒሱ’ሎ፡፡

እቲ ዝተዳለወ ፐቲሽን ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራ ዝበሎ ነገር ከምዘየለ ዝገለጹ’ቶም ነዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ዜጋታት፡ እዚ ድማ ህግደፍ እቲ ዝኣለሞ ውዲት ምዃን ስለዝኣበዮ ብሃሱሳቱ ኣቢሉ ዝሰርሖ ድራማ’በር እቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከምዘለዎ ዘተንብህ ከም ዝኾነ ዓይነት ተርእዮታት ከምዘየለን ኣነጺሮም፡፡

እዚ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ንኩሉ ህዝቢ ዝጸሉ ከም ምዃኑ መጠን ኣብቲ ዝተዳለወ ፐቲሽን ግን ስለህዝቢ ክርስትያን ይኹን ስለጸገማት ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ዝተባህለ ነገር ከምዘየለ እዚ ድማ ክሳብ ዝኸኣሎ ህግደፍ ንምብትታን ክሰርሓሉ ምዃኑን ብተወሳኺ ኣተንቢሆም፡፡

———————————//////////////////——————————————-           ሶኒ 06/11/2017

ኤርትራውያን ስብኣዊ መሰላትና ከነውሕሰን ሃገራዊ ሓርነትና ክንጓናጻፍን ተኾይና ኣፈላላይና ከነጽብብ ምስ እንኸእል ምዃኑ ይሕበር ኣሎ።

ገለ ግዱሳት ናብ ኣመይልና ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ፡ ኤርትራውያን ሰብኣዊ መሰላትና ከነውሕስን ሃገራዊ ሓርነትና ክንጓናጸፍን ተኾይና መጀመርታ ኣፈላላይና ከነጽብብ ምስ ንኽእል ጥራሕ ከምዝኾነ ሓቢሮም።

እቲ ሕጂ ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ፡  ንዘፈላልዩናን ንጎኒ ሓዲግና ሓሳባትና ጠርኒፍና  ኣብ ሓደ ብምዕሳልና’ዩ፡ ይኣክል ጭቆና ይኣክል ባርነት ኢሉ፡ መጋረጃ ጭቆና ተርቢዑ ወጺኡ ዘሎ ብምባል ነዚ ድማ ኩሉ ክሰዕቦ ዘለዎ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም።

ትማሊ ከምቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ንሃገራዊ ናጸነተይ ክብል ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተላዒሉ ሰፍ ዘይብል ክቡር መስዋእቲ ከፊሉ ናጽነቱ ዝጨበጠ ሕጂ’ውን ከም ትማሊ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተላዒሉ ሰብኣዊ መሰሉን ሃገራዊ ሓርነቱን ከውሕስ ኣለዎ ብምባል ወሲኾም ኣተንቢሆም።

———————————–/////////////————————– 

ሶኒ 06/11/2017

ተማሃሮ ኣብ ክሳዶም ማዕተብ ከይገብሩ ዝኣዘዘ ጉጅለ ህግደፍ ብተግባር ክሰርሓሉ ከምዝጀመረ ተገሊጹ።

ሙስሊም ዝኾና ደቀንስትዮ ሕጃብ ከይገብራ ክርስትያን ዝኾኑ ድማ ማዕተብ ኣብ ክሳዶም ክኣስሩ የብሎምን ዝብል ሕጊ ዘወጽአ ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ ብተግባር ዝሰርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ሕጊ ኣብ ምትግባር ከም ዝርከባ ሬድዮ መድረኽ ገሊጻ።

ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ እዚ መምርሕ’ዚ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርታት ኣስመራን ካልኦት ዞባታትን ብትሪ ዝስርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ድሮ’ውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሞዴል ኣስመራ ብወግዒ ከምዝተተግበረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ።

እዚ መላኺ ኢሳይያስ ዘውጽኦን ዝትግብሮን ዘሎ ኣንጻር ሃይማኖት ዘቕንዐ ዘመተ ኣብ ኣስመራ መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ከምዘሎን ኣብ ቡዙሓት ተማሃሮን ወለድን ቑጥዐ ኣሕዲሩ ምህላውን ብተወሳኺ ኣፍሊጣ።

————————————-//////////////////////————————– 

ሶኒ 06/11/2017

ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጽልኢ ንምፍጣር ንዝጥቐመሉ ሜላታት ህዝቢ ኣቐዲሙ ክነቕሓሉ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ።

ህዝቢ ኤርትራ ብሃይማኖቱ ዝተላዕለ ኣብ ነንሕድሕዱ ክባላዕ ዓሊሙ ብህግደፍ ንዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከፍሽሎ ዝጸውዐ ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ነዚ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖታት ብዘይ ዕረፍቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ጽልኢ ንምልባዕ ዝተፈላለየ ሜላታት ክጥቐም ከምዝኽእል ብምሕባር ህዝቢ ኣቐዲሙ ክነቕሓሉ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቡ’ሎ።

ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣንጻሩ ዝተላዕለ ተቓውሞ ከም ኣመሉ ናይ ሓደ ወገን ንምምሳል ዝተፈላለየ ሽርሕታት ዝጥቐም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣኽርያ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ተማሃሮ ከይሓብሩ ብምስጋእ ምስ ኣመንቲ ምስልምና ከይጽንበሩ ኣብ ምምሕዳራት ብዝርከቡ ኣባላቱ ኣቢሉ ብመንገዲ ስድራቤታቶም ጸቅጢ ይፈጥረሎም ከም ዘሎ’ውን ጠቒሱ።

ህግደፍ የካይዶ ንዘሎ ሽርሒ ግዲ ዘይገበሩ ተማሃሮ ከኣ ኣብ ሞባይላቶም ስእሊ ናይ ሓጂ ሙሳ ጠቂዖም ይረኣዩ’ለው ክብል ዝሓበረ ዓርቢ ሓርነት እዚ ድቓስ ዝኸልኦ ህግደፍ ግን ኣብ  ምህራም ጭራ ዝመሃሩ ተማሃሮ ሞባይል ተሌፎን ሒዞም ከይመጹ ከቢድ መጠንቐቅታታት ተዋሂብዎም ከም ዘሎ ኣነጺሩ’ሎ።

ብጀካ’ዚ ኢብራሂምሽፋ፡ ማሕሙድ ዓብደልቃድር፡ ዓብደል ዋስዕ ኣሕመድ፡ መሓመድ ኑረ ከምኡውን ሓደስሙ ዘይተፈልጠ ኤርትራዊ ኣባላት ፈጻሚት ኮሚተ ቤት ትምህርቲ ዳያእ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ከምዘለው’ውን ፕሮጆክት ዓርቢ ሓርነት ገሊጹ’ሎ።

——————————-////////////////————————— 

ሶኒ 06/11/2017

ሰላማዊ ሰልፊ ስቶክሆልም ብልዝብን መሕዝነትን ምዝዛሙ ተሓቢሩ።

ልዕሊ 1000 ብዝግመቱ ዜጋታት ብ3 ሕዳር 2017 ኣብ ሽወደን ስቶክሆልም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ብልዝብን ሓድነታዊ ባህሩን ካብ ዝሓለፈ ብዝዓበየ ደረጃን ዕውትን ኮይኑ ምዝዛሙ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ገሊጹ።

እቲ ሰልፊ ንኩሉ ማሕበራዊ ክፍልታት ሕ/ሰብ ዝወከለ ምንባሩን ብፍላይ ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡ ድማ፡ ተስፋ መጺኢት ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ መደርኦም ካብ ዘስምዕዎ ዘሕብንን ንሓድነት ኤርትራ ዘንጸባረቅ ኮይኑ ምሕላፉ’ውን ኣተንቢሁ።

ብተወሳኺ መደርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ብዘይ ኣፈላላይ ንኽብርታትን ባህልን ማሕበራዊ ሂወት ህዝቢ ድሂኹ ንህዝቢ ፋሕ ብትን ከም ዝብል ዝገብሮ ዘሎ ጽዩፍ ተግባራቱ ብምጥቃስ ኩነነኦም ንህግደፍን መሓወራት ጸጥትአን ብዓወታ ምስምዖም ሰልፊ ዲሞክራሲ  ህዝቢ ኤርትራ ኣነጺሩ።

ኣብ መወዳእታ፡ መልእኽቲ ምሕዝነት ሰላማዊ ሰልፊ ንሰፊሕ ህዝብና ላዕለዋይ ቦታ ዝሃቦ ኮይኑ ንጸበብኡ ኣብ መድረኽ ኣውጺኡ ንህላውኡ ብቐጻሊ ልዝብን ሓድነትን ኣንጻር  ምልኪ ክቃለስ ድምጹ ዘቃለሐ ሰላማዊ ሰልፊ ምንባሩ ወሲኹ ሓቢሩ።

——————————////////////////////————————

ሶኒ 06/11/2017

ጀርመን ንኢትዮጵያ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ዩሮ ሓገዝ ክትህባ ምዃና ኣፍሊጣ፡፡

ኢትዮጵያ ኣብ ጽላታት ሕርሻን ትምህርትን እተውዕሎ ካብ ጀርመን 212 ነጥቢ 6 ሚሊዮን ዩሮ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዝግበረላ ካብ ጀርመን ዝተመሓላለፈ ዜና ኣፍሊጡ፡፡

ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቓን ብሪታ ቫግነር ኣብ ዝሃበቶ ቃል፡ እቲ ተለጊሱ ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ርኡይ ለውጢ ከምጽእ ዘለዋ ተስፋ ብምግላጽ ተግባራውነት እቲ ሓገዝ ኣብ ባይታ እናተዘዋወረት ከተረጋግጽ ምዃና ገሊጻ’ላ፡፡

ንኢትዮጵያ ወኪሉ ዝቐረበ ሚኒስተር ዶክተር ኣድማሱ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምቅርሓ መሬት ምምካት ደርቂ፡ ምዕባይ ምህርቲ ሕርሻን ቴክኖሎጅን ዝኣመሰሉ መዳያት ብምትሕብባር ክቅጽላ ምዃነን ጠቒሱ’ሎ እዚ ተለጊሱ ዘሎ ሓገዝ ኣብ መዓልኡ ከምዝውዕል ብምሕባር፡፡

———————————//////////////////—————————————— 

ሶኒ 06/11/2017

ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ን200 ስደተኛታት ካብ ሓደጋ ምጥሓል ኣድሒኑ፡፡

ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ብፕላስቲክ ኣብ ዝተሰርሐት ጃልባ ተሳፊሮም ካብ ገማግም ባሕሪ እታ ሃገር ንዝተበገሱ 200 ስደተኛታት ካብ ሓደጋ ምጥሓል ከም ዘድሓኑ ዥንዋ ጸብጺቡ፡፡

ኣባል ስነዳ ሊብያ መሓመድ ሻብራኽ ንማዕከን ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቶም ካብ ምጥሓል ዝደሓኑ ደቂንስትዮ ዝርከበኦም ስደተኛታት ናብ መዕቖቢ ስደተኛታት ተወሲዶም ምህላዎም ኣፍሊጡ፡፡

ሓይልታት ባሕሪ ሊብያ ከምዚ ዓይነት ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕ ክሰርሑ እዚ ንፈለመኦም ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይገልጹ፡፡

———————————//////////////////——————————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here