ደብዳቤታት ሰማዕቲ – 07-01-2017

1
414

1 COMMENT

  1. ዕለት: 12/01/2016

    እዋናዊ መግለጺ

    ኤርትራ ልእላዊት ሃገር ከምኻና መጠን ብዙሕነት ፓርትታት ንህዝቢ ዝዉክላ እንተዘይ ኮይኑ መሰረት ዘይብለን መበገሲአን ዘይፍለጥ ዝተጎጃጀላ ብዙሓት ተቃወምቲ ዝበሃል ነገር ክህልዋ ኤርትራዊያን ኣይክነፍቅድን ኢና። ማሕበርና ሰላም ትግርኛ ሕብረተሰብ፥ ህዝቢ ኤርትራ ኣዳኺሙ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዝኾነ ዓይነት ተጻብኦታትን እንተታትን ብትሪ እንዳተቓወመት ናይ ሃገር ጉዳይ ዝምልከት ኣብ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ስረሓ ሰሪዓ ከም እትሰርሕ ብወግዒ ንህዝቢ ኤርትራ ክተፍልጥ ትደሊ። ሙሉእ ትሕትኡ ኣብ ቀጻሊ ክቕርብ እዩ።

    ጊዝያዊ ሓይሊ ዕማም ማሕበር ሰላም ትግርኛ ሕብረተሰብ

LEAVE A REPLY