ዘማ ውልቀ መላኺ

ብሃኒቫል ፍራይ

---//---

 

ትንተና ዜና 

ሓሙስ 26-02-2014

 ---//---

 

ቃለ መሕተት ምስ ተጋዳላይ ጀማል ሳልሕ ኣቦ መንበር ኤርትራዊ ዲሞክርሲያዊ ኪዳን 

 ---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-02-2015

“ታሪኽ ዝፍጸም ብተግባር’ምበር ብዘረባ ኣይኮነን”

---//--- 

 

ትንታነ ዜና

 ሓሙስ 19-02-2015

---//---

 

 ፍረሰላም ሙሴ!

 ኣንታ ንኡስ ፍጥረት ፍረ ናይ ናጽነት

ጅግና ወዲ ጅግና ብዓል ድርብ ሓሞት

ካብ ጉድጓድ ወጺእካ ስዒርካያ ንሞት

'ዕጡቕ'የ' ምባልካ ንወፍሪ ሓርነት

ልበይ *ተሸኒሁ ኰሪዐልካ ብኡነት! ...    ካብ ሓውኹም መሲናስ

 ---//---

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-02-2015

ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተኸባቢርካ ምንባር ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ረብሕኡ ንህዝቢ’ዩ።

---//---

 

ጸጒረይ ክምሸጥ!

 "ኣንታ ነዚ ዲኻ ተበጂኻ!? መልሰለይ'ባ!?"

 ብዓይነይ ዘጓነፈኒ ፍጻመ።

ቀዳማይ ክፋል   ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 11-02-2015

 

ፖለቲካዊ ውሳኔታት 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ

(ኤስደለ) 

 

 

መጐስ ንስነ ጥበበኛ ፍረሰላም ሙሴን ራድዮ ወጋሕታን

ካብ ሓውኩም መሲናስ።

 ---//---

  

ሰብ ናብ ኣራዊት እንክልወጥ

      ታደሰ ኪዳነ       

---//---     

 

ኤርትራውያን  ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ጀርመን፡ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ብድምቀት ከብዕላ ተዓጢቐን። 

 ቦታ በዓል: SAALBAU  Nied

                      Heinrich-Stahl-Straße 3

                      65934 Frankfurt-Nied

ዝጀመረሉ ስዓት15፡00 ክሳብ 22:00

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ  

ምእንቲ ሃገራዊ ፍትሒ መስዋእቲ ክብሪ’ዩ!

 ---//--


ናብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

መልእኽቲ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ  

“እቲ ተመን ኣብ እግርኻ

እቲ በትሪ ኣብ ኢድካ”

---//---

 

ኤርትራዊ ሰምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ኩፉት ሰሚናር ናብ ውድባዊ ጉባኤ ኣትዩ! 

---//---

 

ደበስ ወጽዓ ኣብ ኢድ ህዝቢ ብዘሎ ግብራዊ ቃልሲ ይረጋገጽ

ብሲራክ ተኸስተ

---//--- 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-02-2015

ኤርትራ ሰላም ዝዓሰላ’ምበር ገበን ዝፍጸመላ ሃገር ክትከውን የብላን።

---//---

 

ዚርሳዕ ኣይኮነን!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//----

 

እዋናዊ ሓበሬታ፣ ዕጹው ኣኼባ ሓለፍቲ ህግደፍ ኣብ ባረንቱ ብዋና ጸሓፊ ህግደፍ ኣልአሚን መሓመድ ስዒድ

ግዱሳት ካብ ባረንቱ

---//--- 

 

 እዋናዊ ዛዕባ 

ገንሸል ሓርነት

 ---//---

 

ነዲኡ እሰሩዋ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 31-01-2015

ኩለንተናዊ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣትው ኣይግባእን።

 

ጅግና ዝወለዶ ጅግና፡ ወናኒ ጽኑዕ ልቢ

ብሲራክ ተኸስተ

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 29-01-2015

 

 ኣብ ኣስመራ ንለውጢ ዝጽውዑ ደርፍታት ብዓውታ ተሰሚዖም

       “ሸጥ መዓንጣና" ናይ ወዲ ትካቦ፡       "ማማ ትሓመናላ" ናይ ምሕረተኣብ፡ "ኣይት ዓንቅፉኒ" ኣልማዝ ኣረጋይ (ለሚን)፡ "ትም" መምህር ሑሰን መሕመድ ዓሊ፡ "ደቀይ ደቀይ በሊ" ሃኒ ምሕረተኣብ ገለ

ካብተን እተደርፋ ደፍታት እየን።

---//---

 

ትንታና ዜና 

ሓሙስ 22-01-2015

 

መሪር ዘበን ስድራቤትን መሓዙትን መንእሰይ እድሪስ ኻለድ ባሕራይ  ጎኒ ንጎኒ 

ብፍረወይኒ ሃብተማርያም

በርሊን፡ ጀርመን፡

---//---

 

ሰባር ዕርዲ ራዕዲ!

                ካብ ሓውኹም መሲናስ

 ---//---

 

ናይ ሓዘን መግለጺ

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ

ደግሓኤ

---//---

 

ኣቦይ ደምሃይ!

ካልኣይ ክፋል

 ካብ ሓው መሲናስ

  

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 15-01-2015

---//---

 

ኣቦይ ደምሃይ!

 ቀዳማይ ክፋል

    ካብ ሓው መሲናስ

---//---

   

ተጋዳላይ ፍጹም ኣብርሃም!

 ካብ ሓው መሲናስ

---//---

 

ትንታና ዜና

ሓሙስ 08-01-2015

 

 ኲናት ሳይበር!

        ብግርማይ ኣስፍሃ (ዓንቂ)

---//---

 

ኣገዳሲ ሓበሬታ 

ኣሰናዳኢ ሽማግለ

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

ናብ ኩቡር ኣቶ ኣንቶንዮ ማኑኤል ዲ ኦሊቨር ቴርዝ

አብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮምሽነር ንስደኛታት

ክ/ዮሃንስ ወ/ገረግስ

ኣቦ መንብር ፈ/ቤ/ጽ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ

---//---

 

ዕድመ

ኣሰናዳኢ ሽማግለ

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//--- 

 

 ትውፊት ወለድና 

 ካብ ሓው መሲናስ

---//---

 

ንጭዋ ውዕሎን ዉሳኔታትን ህጹጽ ኣኼባ ኤሃባደለ ምምጓስ  ደገፍና ንሙዑት ሓርነታዊ ሰራዊት/ድግሓኤ-ደውዓቀባ  ን2015 ዓመት  ዝምልከት ሰናይ ሚንዮትና ንገልጽ።

ደሞክራስያዊ ወድብ ብሄር ብሌን ኤርትራ።

---//---

 

መግለጺ ቤ/ጽ ወጻኢ ጉዳያት ግሃድኤ-ሕድሪ  

---//---

 

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2015

 ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

አብ መንጎ ስርዓት ህግደፍን አውስትራልያዊት ሳወዝ ፖለደን ናይ ዕደና ካምፓኒ ዝተበጸሐ

ስምምዕ ብዝምልከት ዝወጸ መግለጺ

ክፍሊ ዜና ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር                       ቀይሕ ባሕሪ                              ---//---        

 

ካብ ደበና ሓጋይ!

 ካብ ሓው መሲናስ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 27-12-2014 

“ኩሉ ኣንፈት ቃልስታትና  ናብ ተግባር ይሰጋገር”

 ---//---

 

ስም ክቕይረላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ብዴንማርክ ዝቐረበ ጸብጻብ፡

ኩሉ ትሕዝቶኡ ብስሕተት ዝልለ’ዩ

 ምንጪ ኣህጉራዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት፡ “ህዩማን ራይትስ ዎች፡

 ---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 20-12-2014 

ኣብ ዴንማርክ ዝተራኣየ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ መላኺ ኢሳይያስ ክድገም ይግባእ።

---//---

 

ምህርትኻ ኣርእየና?

 ካብ ሓው መሲናስ

---//---

 

 ትንታነ ዜና

ሓሙስ 18-12-2014

---//---

 

መግለጺ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

 ብዛዕባ ስርዓት ህግደፍ መንነት ዜጋታት ኤርትራ ንምምንዛዕ ዘካይዶ ዘሎ እስትራተጂካዊ ዕማም ብዝምልከት ዝወጸ አዋጅ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 13-12-2014 

መፍትሒ ኩለንተናዊ ጸገማት ሃገርና ኣብ ኢድ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ’ዩ ዘሎ።

---//---

 

መግለጺ ሓዘን!!

ክብርቲ ተቓላሲት ብጸይትናን ሓብትናን ወይዘሮ ህድኣት ሓጎስ፡

ዕቑባዝጊ ድቡስ
ኣቦ-መንበር ፈጻሚ ኣካል
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ
11 ታሕሳስ 2014

---//---

 

ረፑብሊክ!

 ካብ ሓው መሲናስ

 ---//---

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 11-12-2014

---//---

 

ዜና ዓርቢ ሓርነት 

ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት፡ ኣብዘን ዝሓለፋ ቀዳምን ሰንበትን ህዝቢ ኤርትራ ንምልካዊ ስርዓት
ሓቢሩ ሓግሒጉ ንኸኣልዮ ዝጽውዕ መልእክቲ ዝሓዘ ስእላዊ ጽሑፍ (ግራፊቲ/graffiti ) ን ፖስተራትን ስቲከራትን
ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ስኢሎምን ለጢፎምን።

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 06-12-2014 

“ካብ ጸባ ዘይተረኽበስ ካብ ማይጨባ”

 ---//---

 

ኣበይ ኣለኺ ዱላ ኤርትራውያን?

                         ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 

 ---//---

 

 ቆለን ስኽራንን ኤርትራውያን!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 

 

ኣንቲ ባንዴራና!

 ካብ ሓው መሲናስ

 ---//--- 

 

ድሕሪት ዝግስግስ ጉዕዞ ቁልቁለት የብቅዕ!

ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 29-11-2014 

“መዓር ገዲፉ መዓር ዘናዲ ኤርትራዊ የልቦን”

---//--- 

 

ዘይወግዓዊ ሚኒስተር ህግደፍ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  ---//---

 

ዘመነ ጸልማት!

ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ

መልሓሱ ዝተቖርጸ መዓር ኣየስተማቕርን

---//--- 

 

ጥርሙዝ ህግደፍ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  ---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 22-11-2014 

“ጠንቂ ሕሰመ መከራ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ‘በር ግዳማዊ ኣይኮነን”

---//---

 

"ብዓል ዕዳ እንተሞተዕዳ ነይተርፍ"

ብሲራክ ተኸስተ

 ---//---

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 20-11-2014

---//---

 

ናይ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ 

(ደግሓኤ) ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮ

    

ብኢ-ሜይል ኣድራሻና 

ዝመጸና ዉዑይ ሓበሬታ

ብጠለብ መኮንናት ሰራዊት ኤርትራ ዝተጸውዐ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት  ፍሊጶስ
ዝርከቦም ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብዎ ኣብ ቫሊነኪ ኣኼባ ተኻይዱ 

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 15-11-2014 

 ዓቕሊ ጽበት ዝወለዶ ሽርሕታት ህግደፍ ክንቀሓሉ ይግባእ!

 

ኮፍ ኢልካ ኣይትጸበ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 08-11-2014 

 

 ኤርትራውያን ኣበይ ኣለና?

 

ደምዳሚ መግለጺ

ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ደግሓኤ

---//---

  

ብኢ-ሜይል ኣድራሻና ዝበጽሓና ሓበሬታ 

ጀነራል ፍሊጶስ ንኣዘዝቲ ሰራዊት “ቅዳሕ መልእኽቲ ናብ ኢሳይያስ ምስዳድ ኣየድልየኩምን እዩ” ይብሎም

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 11-11-2014 

መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻእ 

ቆራጽ ፖለቲካዊ ውሳኔ ይሓትት

  

 

 

by Senait Gebre

  ---//---

 

Teff - Ethiopia’s tiny secret going global

Ethiopia’s indigenous grain teff is garnering global interest as a new super food, while Ethiopia’s government tries to ensure local prices don’t rocket for Ethiopians.

---//---

  

The names: This is who ISIS has recruited from the West

More than 20,000 foreigners have flocked to fight for ISIS, the radical Sunni group that controls portions of Iraq and Syria.

---//---

 

Amnesty: World Response to Violence 'Shameful'

World governments failed to protect civilians from violence by states and armed groups, Amnesty International said Wednesday, calling the global response "shameful and ineffective."

---//---

 

South Africa spied on own government to get facts on joint project with Russia

Intelligence agency used agent with links to Russian government to glean information about satellite surveillance programme, leaked cables reveal 

---//---

 

West Chester filmmaker driven to tell Eritreans' story

When a refugee working to oppose one of the world's most repressive regimes tried to leave, the Eritrean government found him and held him in an underground prison for six years until he escaped.
---//---

  

Boko Haram Resorts to Guerilla Tactics as Pressure Mounts

As multinational forces and the Nigerian military make inroads against Boko Haram in Nigeria’s northeast, the sect has been staging attacks outside its usual areas of strength. 

---//---

  

CIA attempted to contact Hamas despite official US ban, spy cables reveal

Leaked files show US ‘desperate to make inroads’ into Gaza as well as Barack Obama’s alleged threat to Palestinians over statehood

---//---

  

US-South Korea joint military drills announced

South Korea and the US have announced that their annual military drills will begin on 2 March - a move that will anger Pyongyang.

---//---

 

Eritrea: Even Children left their Families to Migrate Europe 

Despite the harsh surroundings they find themselves in Eritrea, many migrants seem happy to have escaped the horrors and conflicts of their homes in Eritrea. 

---//---

 

Ethiopia: UN Commission of Inquiry On Human Rights in Eritrea to Visit Djibouti and Ethiopia

The Commission of Inquiry said in Geneva that it would continue to seek the cooperation of the Government of Eritrea but it had so far received no response to its request to visit the country.

 ---//---

 

Eritrea: Former National Service Recruits Unsurprised at $690M HSBC Leaks

As many as 6,000 young Eritreans flee the country in a month deserting the compulsory national service to which they are forcefully recruited at the age of 16 or 17.

---//---

 

North Africa: Egypt, Libya Call for Lifting Arms Embargo On Libya in Security Council Meeting

Cairo — Egypt's Foreign Minister Sameh Shukri called for lifting an arms embargo enforced on Libya during an emergency United Nations Security Council meeting on Wednesday.

---//---

 

Obama: 'Ugly Lie' That West Is at War With Islam

U.S. President Barack Obama declared Thursday that any contention by terrorist groups that Western nations are fighting a war against Islam is an "ugly lie."

---//--- 

 

Sim card database hack gave US and UK spies access to billions of cellphones

American and British spies hacked into the world’s largest sim card manufacturer in a move that gave them unfettered access to billions of cellphones ...

---//---

 

Iraq-Kurdish force of 25,000 'to retake Mosul from IS'

A joint Iraqi-Kurdish military force of up to 25,000 fighters is being prepared to retake the Iraqi city of Mosul from Islamic State (IS), a US official says.

---//---

 

Ethiopia and Djibouti - Towards a Conjoined Destiny

This sentiment was reiterated by policymakers from Ethiopia and their counterparts from their eastern neighbor - Djibouti.

---//---

 

Eritrea: The Mediterranean route is extremely treacherous 

The Eritrean opposition leader warned that Asmara is at a crossroads between “Humanitarian crisis and youth Disintegration, ...

---//---

 

Egyptian warplanes bomb ISIS targets in Libya after killings of Christians

(CNN)Egypt's military carried out a series of airstrikes against ISIS militants in Libya on Monday in retaliation for the slaughter of 21 Egyptian Christians by the jihadist group.

---//---

  

Greece bailout talks break down after Athens rejects 'unacceptable' eurozone demands

Talks between Greece and its eurozone creditors collapsed in disarray on Monday night, heightening concerns that the country is edging closer to a disruptive exit from the single currency.

---//---

 

US Voices Alarm as Rebels Ignore Cease-Fire in E. Ukraine

Spokeswoman Jen Psaki described the violations reported by the Kyiv government as "aggressive actions" that threaten the cease-fire agreement announced last week by Russia, Ukraine, Germany and France, ...

---//---

 

Eritrea ranks in bottom of Press Freedom Index

“Deservedly last in the index for the past seven years, Eritrea systematically violates freedom of expression and information. ... 

---//---

 

South Sudan: Why South Sudan's Children Are Fighting Again

Nairobi — Thousands of children are fighting with government and rebel forces in South Sudan, ...

---//---

 

Cameroon Deploys More Troops After Latest Boko Haram Attack

Cameroon is sending more troops to reinforce security at the border village of Mabass after Boko Haram militants kidnapped another 11 people. 

---//---

 

It’s Time Ethiopia And Its Neighbours Took The Bull By The Horns

Eritrea’s stance on issues, and the way the international community views the poverty-stricken nation, may only change with a change in leadership.
---//---

Putin tried to delay Ukraine ceasefire deal, EU summit told

Russian president said to have wanted to delay truce by 10 days in order to force surrender of Ukrainian troops at key rail hub

---//---

 

Egypt ready for Libya evacuations as IS hostage photos emerge

Egypt has offered to evacuate its citizens from Libya after Islamic State (IS) released photos which it says show 21 Coptic Egyptians kidnapped there.

 ---//---

 

Eritrea asks african union border demarcation, ethiopia appeals to negotiations

An Eritrean delegation called upon the African Union (AU) to push for the delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia... 

---//---

 

Africa: UNHCR Urges Beefed Up Search and Rescue Capacity As At Least 29 Die Off Italy

Geneva — The UN refugee agency on Tuesday mourned the first major maritime loss of life this year off the coast of Italy, ...

---//---

 

US Embassy in Yemen Closing Due to Turmoil

The U.S. State Department has confirmed that the American Embassy in Yemen is closing because of the deteriorating security conditions...

---//---

 

Family of Isis hostage Kayla Mueller confirms aid worker has been killed

Family ‘heartbroken’ after receiving confirmation that 26-year-old aid worker held hostage since August 2013 has been killed

---//---

 

Ukraine conflict: Obama warns Putin ahead of peace talks

US President Barack Obama has warned President Vladimir Putin that Russia will face greater costs if it continues...

---//---

 

Djibouti, Ethiopia accuse Eritrea of undermining stability

"Eritrea is destabilizing peace and security in the countries of the region, including Djibouti," Djiboutian President Ismail Omar Guelleh told...

---//---

 

Top 10 Poorest Nations of the World in 2015

 

Nigeria: Boko Haram Crosses Nigeria Border for Assault in Niger

Witnesses said a suicide bomber detonated in the border town of Diffa Sunday,...

---//---

 

Suicide Bomber Kills 12 in Iraqi Capital

There was no immediate claim of responsibility for the attack, but such bombings are frequently attributed to Sunni militants targeting Shiites.

---//---

 

Australian prime minister survives 'near-death experience' party vote

The Australian prime minister, Tony Abbott, has survived a challenge to his leadership, but a revolt by dozens of his own party MPs in a ballot left him badly wounded.

---//---

 

Ukraine conflict: Merkel takes peace plan to Obama

German Chancellor Angela Merkel is due to brief US President Barack Obama in Washington on Monday on a peace plan to end fighting in eastern Ukraine.

---//---

 

Chance reunion in Calais brings home scale of migration from Eritrea

 Eritrean migrants take cover from the rain while they wait for the daily distribution of food at Calais. 

 

Eritrea: Father Mussie Zerai among the 2015 Nobel Peace Price nominees

“The migration crisis is worsening day by day,” he told Reuters.

---//---

 

Africa: UN Chief Welcomes African Union's Decision to Combat Boko Haram

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon today welcomed the decision of African Union leaders...

---//---

 

S. Sudan Peace Deal Calls for New Government

An agreement signed by South Sudan's warring parties on Sunday calls for a final peace deal by early March and creation of a transitional national government by July.

---//---

 

Nigerian President Escapes Blast by Minutes

A bomb exploded outside a stadium in northern Nigeria on Monday, just minutes after President Goodluck Jonathan left a campaign rally at the site.

---//---

 

Ukraine crisis: US considers 'lethal aid' to government

The US administration is considering whether to send arms to help the Ukraine government against pro-Russian rebels...

---//--- 

 

Reported Release on Bail of Six Journalists in Eritrea

Press Statement

Jen Psaki
Department Spokesperson
Washington, DC

---//---

 

Sisi Goes to Addis Ababa

On one of the last occasions an Egyptian president visited Addis Ababa, he got no further than the road from the airport...

---//---

 

Ukraine conflict: EU to debate fresh Russia sanctions

EU foreign ministers are due to meet in Brussels to discuss imposing further sanctions on Russia following an upsurge in fighting in east Ukraine.

---//---

 

Eritrea frees six journalists: rights group

Six Eritrean journalists have been released from jail after six years, Reporters Without Borders said Thursday,... 

---//---

  

Eritrea: A Renewed Call for the Release of Eritrean Patriarch, Abune Antonios

The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) on Tuesday (January 20) issued a statement calling for Patriarch Antonios's immediate release.

---//---

  

15 Killed in Egypt Protests

Egyptian media reports dozens more were injured in clashes between security forces and demonstrators in Cairo and at least two other cities.

---//---

  

Greece election: Anti-austerity Syriza leader vows to end 'pain'

Anti-austerity Syriza party leader Alexis Tsipras has vowed to end Greece's "five years of humiliation and pain" after his general election win.

---//---

  

Saudi King Abdullah Dies at 90

Saudi Arabia will bury King Abdullah Friday, just hours after the country moved to ensure a smooth transition by appointing a new king...

---//---

 

Eritrean Catholics to get their own Church in break with Ethiopians

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) estimates that more than 305,000 Eritreans – more than five per cent of the population – has fled the country during the past decade.

---//---

 

From Eritrea to Madagascar, here are 7 of Africa's 'must experience' train journeys

Despite Ethiopia being the first country in SSAfrica to have a railway, a train has not left Addis Ababa in six year - that's about to change.

---//---

 

Africa in 2015 - 10 Things to Consider

Following the success of last year's 10 things [you need] to know about Africa in 2014 blog post,....

---//---

 

France to Hire 2,680 to Fight Extremism

French Prime Minister Manuel Valls said France will create 2,680 new security positions over the next three years ...

---//---

 

State of the Union: Obama demands spread of wealth

US President Barack Obama has declared an end to the financial crisis and pledged economic policies to benefit all Americans,....

---//--- 

  

Killing of Eritrean refugee in Dresden exposes racial tensions in Germany

Khaled Idris Bahray, a 20-year-old refugee from Eritrea, was found dead in the courtyard of the Dresden...

---//---

 

Eritrea: Amazing solidarity against gifa in Asmara

 Asmara was this afternoon in the grips of the worst giffa (raids) that the city had seen for a long time. 

 

Kenya: Bensouda to Release Evidence in Uhuru Case

In August 29, 2014 Kenyatta's defence team protested publication of the Pre-Trial Brief after the prosecution indicated its intention to make it public.

---//---

  

Kremlin: Ukraine's Poroshenko Rejects Putin Peace Plan

Russian media say the plan calls on Ukraine's military and the separatists to immediately pull back their heavy weapons ...

---//---

  

EU ministers to discuss Europe's terrorism threat

EU foreign ministers will meet on Monday to discuss the terror threat in Europe in the wake of recent attacks.

---//---

  

Egypt: Court to Retry Mubarak and Sons Over Embezzlement Charges

Cairo — Egypt's Court of Cassation ordered on Tuesday a retrial for former President Hosni Mubarak over embezzlement charges for which he has been convicted last year.

 ---//---

  

 

 

 

Share on Social Media

ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም!   

 

 

 

ዜና 01-03-2015

 

 ሓበሬታ ካብ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሳሊና

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-02-2015 

 ውሕስነትናን ውህደትናን ስምረትና'ዩ!

 

ቃለ መሕተት ኢሳይያስ ብምኽንያት ጎደሎ ናጽነት ሳታየር

ኤም ዲ ሲ ኤም

 

ገጽ ባህርያት ተበለጽቲ ኣብ መድረኽ ቃልሲ 

ጸጋይ ኣስመሮም

 

ዜና 28-02-2015

 

ዋርሳይ ናብራ ወኻርያ ይነብር፡ ሃብቲ ሃገር ናብ ስዊዝ ይሰግር

 ኣባላት ማዕበል 2015 ካብ ውሽጥን ካብ ደገን

 

ንዑ'ባ ንዘቲ!

ብሶፍያ ማህደረ

 

ዜና 27-02-2015

 

 ብርዒ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

 ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ 5 መስከረም 1951 ቁ.90

 

ደምዳሚ መግለጺ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

 

ዜና 26-02-2015

 

ቃለ መሕተት ምስ ቐሺ ኣገልጋሊ ቤተክርስቲያን ዱባሩባ

ቀዳማይ ክፋል

 ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

 

ግዕዝይና ኣብ እንዳ ህግደፍ ውልቀሰባዊ ዘይኮነ ትካላዊ'ዩ!

 ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 25-02-2015

 

ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረመድህን ምስ ሬድዮ SBS ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ

 ---//---

  

ዜና 24-02-2015

 

ነጋድያን ወርሒ የካቲት ኣብ ኤርትራን ትግራይን

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 23-02-2015

 

ኣቦይ ደምሃይ!

ቀዳማይ ክፋል 

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 22-02-2015

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-02-2015

 ታሪኽ ዝፍጸም ብተግባር እምበር ብዘረባ ኣይኮነን!

  

መልእኽቲ ዮሃና ናብ መበል 40 ዓመት ጽምብል ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት

ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን 

 

ዜና 21-02-2015

 

መግለጺ ደገፍ 

ደሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ

 

ጸጒረይ ክምሸጥ!

 "ኣንታ ነዚ ዲኻ ተበጂኻ!? መልሰለይ'ባ!?"

 ብዓይነይ ዘጓነፈኒ ፍጻመ።

ቀዳማይ ክፋል

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 20-02-2015

 

ዜና 19-02-2015

 

 

ፍረሰላም ሙሴ! 

 ብርግጽ ኰሪዑ ደስ ኢሉዎ ልበይ

      'ክቃለስ'የ' ምባልካ ነዚ ውጹዕ ህዝበይ

        ብልሕኻን ትብዓትካን ወኒኑዎ ቀልበይ

     ናይ ደስታን ሓበንን ዛሪዩ ንብዓተይ

   ንኣኻ ምውላዳ እዛ ዋዕሮ ሓብተይ

      ምስጋና ይኹና ጎይታ ናጽነተይ! ...

                      ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዜና 18-02-2015

 

ዜና 17-02-2015

 

ፈንቅል ድሕሪ ርብዒ ዘመን

ኢዮብ ጸጋይ

 

ጽምብል 11 የካቲት ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን

ዘለዎ ትርጉም

 

ዮሃና ንህዝቢ ትግራይ!

 ብወድ ሓሰን 

 

ዜና 16-02-2015

 

ዜና 15-02-2015

 

ዜና 14-02-2015

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-02-2015

ህዝቢ ምስ ህዘቢ ተኸባቢርካ ምንባር ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ረብሕኡ ንህዝቢ'ዩ

 

ፍረ ቃልሱ የስተማቕር ንዘሎ ህዝቢ ዮሃና ምባል ካብ ሕጂ ዝበልጽ እዋን የለን

 መንግስተኣብ

 

ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ!

 ብምኽንያት ጽምብል 40 ዓመት ልደት ህወሓት ዝተዳለወ መደብ

 

ቓለ መሕተት ምስ ስነ-ጥበባዊ  ፍረሰላም ሙሴ

ቀዳማይ ክፋል       ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል      ራብዓይ ክፋል

ሓምሻይ ክፋል      ሻድሻይ ክፋል

 

ዜና 13-02-2015

 

ብግዜን ኩነታትን ዘይቅየር መትከል!

 

ዜና 12-02-2015

 

ቃልሲ ወለዶታት ካበይ ናበይ

ብወልዱ ተኽለ

  

ዜና 11-02-2015

 

ዜና 10-02-2015

  

ዜና 09-02-2015

 

ደበስ ወጽዓ ኣብ ኢድ ህዝቢ ብዘሎ ግብራዊ ቃልሲ ይረጋገጽ

ብሲራክ ተኸስተ  

 

ዜና 08-02-2015

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-02-2015

ኤርትራ ሰላም ዝዓሰላ'ምበር ገበን ዝፍጸመላ ሃገር ክትከውን የብላን!

 

ዜና 07-02-2015

 

ሓበሬታ ካብ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሳሊና!

 

ዚርሳዕ ኣይኮነን!

 ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 06-02-2015

 

እቲ ማእኸል ተሃሪሙ ምስተዳኸመ'ዩ ነገራት ዝሰማማዕ

ብዓንዶም ኢዮብ

 

እንኮ-ሰባዊ ፍጹም መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ምስ ጸጋማዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ፡ ዘራኽብ የብሉን

 ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 05-02-2015

 

ዜና 04-02-2015

 

ዜና 03-02-2015

 

ኣመታት መዋእል ሸቶታት ሚሊንየም ኣብ ኤርትራን ፖለቲካዊ ፐሮፖጋንጋ ስርዓት ህግደፍን

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ሰባት ብዘይምኽንያት እንክእሰሩ ዋይዋይ፡ ብዘይምኽንያት እንክፍትሑ ዕልል ኣይናይጥዕናን!

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 02-02-2015

 

ዜና 01-02-2015

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 31-01-2015

ኩለንተናዊ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣትው ኣይግባእን።

 

ዜና 31-01-2015

 

ጅግና ዝወለዶ ጅግና፡ ወናኒ ጽኑዕ ልቢ

ብሲራክ ተኸስተ

 

ዜና 30-01-2015

 

ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ 2015 ዝበለጸ ዓወት ንምጭባጥ ብትብዓት ንክሰርሑ ቃል ብምእታው ክረባረቡ ይግባእ።

ሓድነት ብስራት ካብ ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ሰባት ብቦታኦም ዘይኮነ በረኣእያኦም'ዮም ክምዘኑ ዝግባእ!

 ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 29-01-2015

 

ዜና 28-01-2015

 

ከም ህዝብን ሃገርን ንዓናን ስለናን ክብሉ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈሉ ብሓሳብ ይዘከሩ ብተግባር ይደበሱ!

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 27-01-2015

 

ንመን ከተዓሻሹ ኮን'ዩ እዚ ኩሉ ሓሶት!

ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ሃገር

 

ዘለናዮ መድረኽ ዘቖጥዕ 'ምበር ተስፋ ዘቑርጽ ኣይኮነን!

ድ.ሰ.ደ.ኤ 

 

ዜና 26-01-2015

 

ዜና 25-01-2015

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 24-01-2015

 ኣብ ልዕሊ መላኺ ኢሳይያስ ግብራዊ ስጉምቲ እንወስደሉ እዋን ሕጂ'ዩ!

 

ዜና 24-01-2015

 

ሰባር ዕርዲ ራዕዲ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 23-01-2015

 

ዜና 22-01-2015

 

እምቢ ንምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ኢልካ ብተግባር ምቅላስ ኤርትራዊ ኽብሪ ኣለዎ

 

ጅግንነት ወዲ ዓሊ

 

ህዝባዊ ማዕበል 21 ጥሪ ንርህውቲ ኤርትራ!

 

ተዘከር ጅግና ወዲ ዓሊ!

ብበርሀ ዕቁባዝጊ

 

ሓወልቲ ሓርነት ታሪኽ ጅግንነትካ!

መስፍን ባህልቢ 

 

ዜና 21-01-2015

 

ዜና 20-01-2015

 

ህግደፋዊ ቁዋም ዝሞተኩም ጽንዓት የሃብኩም!

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 

 

ዜና 19-01-2015

 

ሎሚ እንተዘይተቖጢዕና 

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 

 

ዜና 18-01-2015

 

ዜና 17-01-2015

 

ግደ ኤርትራዊ ምሁር ኣብ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን

 

ዜና 16-01-2015

 

ህዝብን ሃገርን ዝርኢ ዓይኒ ዘይብሎም መራሕቲ መብጽዓ’ምበር ተግባር ኣይፈልጡን!

ብሲራክ ተኸስተ

 

ዜና 15-01-2015

 

ወነንቲ መራኸቢ ብዙሃን ኣበርክተኦም ምሉእ ምእንታን ክኸውን!

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን

 

ዜና 14-01-2015

 

ሕሉፍ መብጽዓታት ይጠልም፡ ብሓደስቲ ዘይጭበጡ መብጽዓታት ከኣ ይትካእ፡ መልሓስ ኢሳይያስ ኣይትደርቕን!

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 13-01-2015

 

 ቓለ መሕተት ምስ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሕድራይ 

ቀዳማይ ክፋል    ካልኣይ ክፋል    ሳልሳይ ክፋል

ራብዓይ ክፋል

 

2014 ጸላእን መጋበርያታቱን ርእሶም ዘድነንሉ፡ ሞራል ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝበረኸሉ ዓመት

ድ.ሰ.ደ.ኤ 

 

ትውፊት ወለድና!

 ካብ ሓው መሲናስ

 

ዜና 12-01-2015

 

ዜና 11-01-2015

 

ተጋዳላይፍጹምኣብርሃም!

ካብ ሓው መሲናስ  

 

ዜና 10-01-2015 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 10-01-2015

መብጻዕታት ኢሳያስ ክዉን ዝኾኑ ኣብ መቓብሩ'ዩ!

 

ዜና 09-01-2015

 

ዜና 08-01-2015

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታት ኣሐይሉ ይቕጽለሉ ምህላዉ ናብ ስደት ዘምርሐ ኤርትራዊ ጋዜጣኛ ገሊጹ

---//---

   

ዉርዙይ ባህልን እሩም ወይ ነውራም ስነምግባርን 

ብዩሴፍ መንግስተኣብ -  ስዊዘርላንድ

 

ናይ ሓባር ጸገም ንምፍታሕ ሓባራዊ

ኣረኣእያ ይተሃነጽ!

ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ

 

ብርዒ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

 

ኲናት ሳይበር!

ብግርማይ ኣስፍሃ (ዓንቂ)

  

ዜና 07-01-2015

 

ሽግርካ ምፍላጥን ወጊንካ ኣብ ቃልሲ ምምራሽን ቅኑዕ ኣማራጺ'ዩ!

ተስፋዝጊ ኣርኣያ 

 

ዜና 06-01-2015

 

መብሩኽ ዒድ መውሊድ!

ብኤስደለ

 

ህያብ ሓድሽ ዓመት ዓመተ 2015

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዘውጸኦ መግለጺ 

 

ዜና 05-01-2015

 

ዜና 04-01-2015

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 03-01-2015

 ኣብዛ ኣቲናያ ዘለና ሓዳሽ ዓመት ኩሉ ኣንፈት ቃልስታትና ናብ ተግባር ይሰጋገር!

 

ዜና 03-01-2015

 

ዜና 02-01-2015

 

ፍሉይ መደብ ሓድሽ ዓመት 

ቀዳማይ ክፋል     ካልኣይ ክፋል      ሳልሳይ ክፋል

 

ቃለ መሕተት ምስ ሚኪኤለ እምባየ (ኣራንሺ)

   

ቃለ መሕተት ምስ ስነ ጥበባዊ ዳዊት ገ/ሄር

 

 

“ጎይታ መብጻዓ”

ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ብመደብ ዋሪ ዝቐረበ ድራማ

 

ቃለ መሕተት ምስ ተጋዳላይ መሓመድ ስዒድ መፍለስ

 

ቃለ መሕተት ምስ ተጋዳላይ ገዛኢ ኪዳነ

 

ዜና 01-01-2015

 

ካብ ደበና ሓጋይ!

ካብ ሓው መሲናስ

 

ዜና 31-12-2014

 

ኣገዳሲ ሃገራዊ መጸዋዕታ!

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ

 

ዜና 30-12-2014

 

 ኣብ ኤርትራ ዝነጥፉ ምዕራባውያን ኩባኒያታት ዕደና ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ናብ ባሮት ቀይረናኦም!

ዕለታዊ ጋዜጣ “ዘጋርዲያን” ትርጉም ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 29-12-2014

 

ዜና 28-12-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 27-12-2014 

ኩሉ ኣንፈት ቃልስታትና ናብ ተግባር ይሰጋገር!

 

ጋዜጣዊ መግለጺ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኬባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

 

ዜና 27-12-2014

 

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ብዴንማርክ ዝቐረበ ጸብጻብ ኩሉ ትሕዝትኡ ብስሕተት ዝልለ'ዩ።

ምንጪ ኣህጉራዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት፡ “ህዩማን ራይትስ ዎች፡ 

 

ቃለ መሕተት ምስ ኣቦ መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት-ሕድሪ ዕቁባዝጊ ድቡስ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 26-12-2014

 

ስም ክቕይረላ!

 

 ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዜና 25-12-2014

 

ዜና 24-12-2014

 

መሰረትካ እንዳነሃለ፡ ነዓይ ጥራሕ ይጥዓመኒ፡ ኣይልቦናን ኣየዋጽእን ድማ፡

 

ዜና 23-12-2014 

 

ደምዳሚ መግለጺ 

ህጹጽ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ

ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ