መን ኢዩ መርበብ ሓበሬታ መስከረም.ነት

 ብጋንታ ንሓርነት (Harnnet Team

---//---

 

ጥሉል ክራማት’ዩ ከሪሙና፡ እንተ’ቲ ዝርካቡ ናይ ገጠር መንእሰይ ግን …

ካብ ውሽጢ ሃገር 

 ---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 18/08/2014

ቅዝፈት ህዝብና ይቕጽል

ህግደፍ ኣብ ዳንኬራ ይዓስል

---//---

 

ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ንፋዕ የብሉን

ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዘይበሎ እሞ እንታይ ኣሎ; መገዲ ክጸርግ ሓሲበ ነይረ፡ ደሞዝ ሰራዊት ክገብር ሓሲበ ነይረ፡ ምግቢ ውሕስና ከረጋግጽ መርሓ ጎደና ሓንጺጸ፡ ማርሳታትን ወደባትን ክሃንጽ እየ...

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 11/08/2014

ከይተሰንከተ ዝሓረረ ውጥን

---//---

  

ቤት ማሕዩር ብድሆ መሽቆራቑር ሕሰም 

 ብብርሃን ተስፋ

---//--

 

      ኣለኹ ኣደ በላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 15-08-2014

---//--

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 09-08-2014

ድሕነት ህዝቢን ሃገርን፡ ናይ ቀዳሞት ቀዳምነት’ዩ!

 

ትንታነ ዜና

 

በዳሊ ክትክሕሱ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

"እንተዘይሞይትካ ኣይቀትሉኻን"

ብሲራክ ተኸስተ

 

  መልእኽቲ ወጋሕታ 02-08-2014

ቀባሪ ዝሰኣነ ዝሞተ ስርዓት!

 

ሳዋ ማእከል ጥፍኣት'ዶ ማእከል ህንጸት?

 እዋናዊ ዛዕባ

 

ን44 ዓመታት ዝነቀወ ዝብኢ ሃገርና!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ንገዛኦም ምለሱዎም!

 ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

  

ዒድ ሙባረክ!

 

ችቸቶ!

   ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

---//---

 

'ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እቲ ናብ ዝወሓደ ሃገራት ከንቐሳቕስ ዝኽእል ፓስፖርት’ዩ’ ሓድሽ መጽናዕቲ

ራዲዮ ኢረና

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

“ኤርትራውን ብዳንኬራ ህግደፍ ክንደናገር ኣይግባእን”

እዋናዊ ዛዕባ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

 

 ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ጊዜ ከለካ ጊዜ ኣይትጸበ

ክፍሊ ምስንዳእ ወጋሕታ ሳሊና

 

“ንሕበር ንስመር”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?

  

ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

---//---

 

ንስኺ ደኣ እሞ...!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

“ማሕበራዊ ቅልውላው ሰማይ ዓሪጉ ቁጠባና ድማ ባይታ ዘቢጡ”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ጓይላ ኣብ ደምና ኣትዩ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-06-2014

ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ እምበር ብምስምስ ምንባር ኣይኮነን!

 ---//---

 

ቦሎኛ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ኣይንተሃመል!

እዋናዊ ዛዕባ

---//---

 

ዕድመ ንዅሉ ኤርትራዊ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 31-05-2014

 

“ህዝባዊ ሰረት ዘይብሉ ፍሹል መንግስቲ ቅዋም ክነድፍ ሞራል የብሉን”

---//---

 

ኣብ ባርነት ናጽነት የለን

               እዋናዊ ዛዕባ

 ---//---

 

"ንዛግራ ስጋ እንተደሊኻ ሕረዳ፡ ጉያ እንተደሊኻ ስደዳ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ጸብጻብ ውዕሎ መዓልቲ ናጽነት 2014 ኣብ ሓራመሬት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 24-05-2014

 

ርህው መጻኢና ዝረጋገጽ ኣብ መቓብር ኢሳይያስን ስርዓቱን ጥራይ'ዩ!

 

ትንታነ ዜና 

23-05-2014

 

ውሕጅ ከይመጸ መገዲ ውሕጅ ንጽረግ

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ኣብ ልደት ፈርኦናት፡ ሓርነት ትመውት!

ብሲራክ ተኸስተ

 

ሃገር ተጋጊኻ ኣለኻ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 17-05-2014

 

 

ብፖለቲካዊ ኣመንዝራነት ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ኣይፍታሕን።

 

 

ብሓሶት ከይንደናገር

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ትንታነ ዜና 

15-05-2014

---//---

 

ህልው ኩነታት ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ዓዲዃላ

ብብርሃን ተስፋ

 ---//---

 

"ኩምራ ዓሻ፡ መጻወቲ ህበይ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 10-05-2014

 

“ዝብእስ ስጋብ ዝደልዎ ይሕንክስ”

 

 

ዘመን መን’ዩ?

          ብሲራክ ተኸስተ

 

 

መንግስቲ ናፊቕና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

ዘራጊቶ

ብሲራክ ተኸስተ

 

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 03-05-2014

 

“ዝኣረገ ኣምበሳ ኣይናኸስን”

---//---

  

ኣቦይ ቀኛዝማች!

ብመሲናስ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

---//--- 

  

ዜና ወታሃደራዊ ዓወት

ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-04-2014

"ቅልውላው ህዝብን ሃገርን ንኽንፍውስ ግዜ ይጠልበና’ሎ"

 

---//---

 ኣሜርካ ድሕሪ 31 ዓመታት ብመብ ክፍለዝጊ ወርቂ መዳሊያ ተሸሊማ

ኤርትራዊ-ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ኣብ ውሽጢ 31 ዓመታት ናይ ቦስቶን ማራቶን ውድድር ክዕወት ፈላማይ ኣሜሪካዊ ኮይኑ’ሎ።

---//---

 

ሓቂ ድኣ!?  

ዘስደምም መንግስቲ።ድሕሪ አስታት 300,000 ግዳያትስግረ-ዶብ ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ
ሓደ፡ አወ፡ ሓደ ፡እንኮ ካብቶም ስግረ-ዶብ ገበነኛታት ሒዝና ዝብል ዜና ፈነዩ። 

 ---//---

 

ሃገራዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ደላዪ ፍትሒ

 ካብ ወዲ ቫካሮ 

 ---//---

 

ኤርትራ ናብ ዝወደቐት ሃገር
ገጻ ተምርሕ ኣላ

መምህር ኣዳል

 ---//---

 

ኣንታ ፈቃር ኣቦ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

---//---

 

ርሑስ በዓል ትንሳኤ 2014

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

"ክንድ ዝገድፍ ይነድፍ፡ ክንድ ዝለምጽ ይቑንድፍ"

               ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

 ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 

ራብዓይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

ሳልሳይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 

---//--- 

ምጥፋሽ ጉጅለ ኢሳያስ ዘረጋግጽ ከሊእ መርተዖ’ዩ!እዚ ዝፍታሕ ከኣ ኣብ ሞት ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ፡፡

---//---

ካልኣይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 ከም ህጻን ክንኽነኽ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

መከራ ወለዲ፡ ውርሻ ደቂ

መልእኽቲ ኣስማትና ክንረቁሕ ካብ ዘይንደሊ ግዱሳት ተዓዘብቲ ካብ ደቀምሓረ!!

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

 12-04-2014

  

 

“መርዓስ ይትርፍክን ዓድኽን ኽረማ”

 ---//---

 

 

ሓሶትን ሓቅን፣ ገጽ ንገጽ

 

 

 ጣዕሞት እሩም ቋንቋ

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

05-04-2014

 

 “ዳግመ ውዳበን ስርርዕን ዓቕሊ ጽበታዊ ፈተነ ህግደፍ”

---//---

 

  

ሓዊ ዝዘርእ ሓዊ'ዩ ዝዓጽድ!

ብሲራክ ተከስተ

 

 

ኤልሳ ጭሩም!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ሪፖርታጅ ወታሃደራዊ ሰሚናር  ኤርትራዊ  ደሞክራሲያዊ ኪዳን

ቤት ጽሕፈት ዜና

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ

29-03-2014

ሕንቕልሕንቕሊተይ ሞት ክሳዕ መዓስ?

---//---

 

ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ

 ቀዳማይ ክፋል

 ካልኣይ ክፋል 

ሳልሳይ ክፋል

 ራብዓይ ክፋል

 

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብመስዋእቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣሕመድ ናሰር

 

---//---

 

 ውዕሎ ካልኣይ መዓልቲ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ሰደግኤ

ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ

---//---

 

 ታሪኹ ኣቕኒኡኒ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

22-03-2014

“ዓወታት ሰውራና መናውሒ ዕድመ ህግደፍ ክኾኑ ኣይግባእን”

---//---

 

 ኣስመራና ጻዕዳ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ  ሓቅታት ኤርትራ፡ እቲ ዝነኣሰ ኣቓልቦ ዝግበረሉ፡ ግን ከኣ ግናይ ካልኣይ ገጽ ህግደፍ

ብየማነ ብሓብላይ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Tom and Jerry Game with a Twist

by Simon T. Keleta

 

 

 ---//---

 

Man arrested on suspicion of people smuggling after lorry containing 15 immigrants from Eritrea and Kashmir suffering from dehydration found at service station 


---//---
 

Chadian troops rescue 85 Nigerian hostages from Boko Haram

Kano, Nigeria (CNN) -- Chadian troops have rescued 85 Nigerianskidnapped last week by the Islamist terror group Boko Haram, security and human rights sources in Nigeria said Saturday.

 ---//---

 

 Africa Leaders Urge UN to Help Relocate Rwandan Hutu Rebels

Leaders of the Southern African Development Community (SADC) want the United Nations to assist in removing members of a Rwandan rebel group from eastern Congo.

---//---

 

Gaza conflict: Israel 'targets Hamas leader Deif'

The wife and child of a Hamas militant leader have reportedly been killed in Israeli air strikes on Gaza which have left 11 people dead.

                         ---//---

 

US Attempting to Verify Beheading of Journalist

The Obama administration says it is trying confirm the authenticity of a video that purports to show the killing of an American photojournalist by Islamic State militants.

 ---//---

 

Eritrea will host the next Russian Heavy military Exercises on water - 

Asmara (HAN) August 4, 2014 – Defense and Security News update. In Eritrea, military, academic, business and media circles,  there is breathless excitement about the rise of Russia and the US decline,  they assume as its inevitable corollary.

---//---

  

Report: Eritrea Faces Youth Drain

A new report said a lot of young people are leaving Eritrea due to authoritarian rule, growing dissatisfaction and long-term national service.  

---//--- 

 

Eritrea: A major Afar military attacks to topple the current repressive ruler 

Another crisis: Djibouti on Wednesday called for the release of a military officer allegedly captured by the Eritrean army. “Eritrea must release the military officer it captured on July 25,” the Djiboutian Defense Ministry said in a statement.

---//---

 

Eritrea Opposition Vows to Oust Regime, Establish Federal System

An Eritrean opposition group, Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO) on Tuesday vow to step up military attacks to topple the current repressive rule in the East African nation.

---//---

 

Egypt: I Would Never Order the Killing of Protesters - Mubarak

Cairo — Egypt's former President Hosni Mubarak denied he ordered the killing of protesters who participated in the January 25, 2011 uprising on Wednesday.

---//---

 

After shaky start, Gaza cease-fire extension appears to hold

Rocket fire from Gaza late Wednesday, near the end of the initial truce, and early Thursday, as the extension began, ...

---//---

 

Putin Crimea Speech Seeks to Calm Intervention Fears

Russians need to mobilize for the benefit of their country but not for conflict with outside world, President Vladimir Putin said ...

---//---

 

Eritrea: The briefing’s major findings and recommendations

Asmara (HAN) August 10, 2014

Humanitarian news and views of International Crisis Group.Eritrea’s youth exodus has significantly reduced the young nation’s human capital. 

  ---//--- 

 

Fourth Red Sea Afar People’s Conference Semera, Afar Regional State Capital  August 09-11 2014

 Press Release

---//---

   

Turkish PM Tayyip Erdogan wins presidency

(CNN) -- Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan will become the country's first directly-elected president by a wide margin of votes, according the semi-official Anadolu News Agency.

 

---//---  

US Conducts New Iraq Airstrikes Against Islamic State Insurgents

The United States carried out a new round of airstrikes against Islamic State militants in northern Iraq on Sunday. 

---//---

 

Eritrea's president wasn't invited to Washington, but does it matter?

Eritrea has sometimes been called the North Korea of Africa. The government of Afwerki, who's held power since Eritrea gained independence from Ethiopia in 1993, has been accused of major human rights abuses, including forced labor and detainment without due process.

 

Science Focus Urged at First U.S.-African Leaders Summit
Fifty African leaders have been invited to the three-day summit, convened by US President Barack Obama in Washington DC, United States.

Egypt Announces Plans to Build New Canal Alongside Suez

Egypt has announced plans to build a new canal alongside the Suez. The multibillion-dollar project is aimed at expanding trade along the fastest shipping route between Europe and Asia.

 

Russia bans agricultural imports from west in tit-for-tat sanctions move

 

15 suspected Eritrean illegal immigrants arrested at M4 services near Reading

A group of 15 suspected illegal immigrants from the African nation of Eritrea were arrested at the M4 services near Reading.

---//---

Libya Is Fast Following Somalia's Road to Ruin - We Must Act Now to Stop It

ANALYSIS

---//---

Israel calls up thousands more reservists after request for U.S. ammunition

 Gaza City (CNN) -- The Israeli military said Thursday that it is calling up 16,000 additional reservists,...

 

---//--- 

Sudan: Global Effort Needed to Save Lives in Nuba Mountains, Says Bishop

 governments, international organizations, and the Catholic Church can save many lives in the troubled Nuba region if they give it serious attention.

---//---

  

Bodies in the Desert

---//--- 

UNHCR Condemns Forced Return of Eritrean Asylum Seekers From Sudan

---//---

 

AN OPEN LETTER TO THE ERITREANS GATHERED TO OPPOSE THE BOLOGNA FESTIVAL

---//---

 

Eritrea president targeted by new Swedish law

 

Swedish law firm reports Isaias Afewerki and several ministers to the police for crimes against humanity.

 

 

 

 

 

 

 

 

ዘተ ፍሉያት ሓለፍቲ ህግደፍ፡

ዋዛን ኣዋዘን

 

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ  

ናይ ተወረርኩ ዓውዓውታ ሓድሽ

መቃነይ ስልቲ ጃንዳ ህግደፍ 

 

ዜና 22-08-2014 

 

ቤት ማሕዩር ብድሆ መሽቆራቑር ሕሰም

 

ብብርሃን ተስፋ

 

ዜና 21-08-2014

 

ዜና 20-08-2014

 

ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ንፋዕ የብሉን 

 ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዘይበሎ እሞ እንታይ ኣሎ; ''መገዲ ክጸርግ ሓሲበ ነይረ፡

ደሞዝ ሰራዊት ክገብር ሓሲበ ነይረ፡ ምግቢ ውሕስና ከረጋግጽ :

መርሓ ጎደና ሓንጺጸ፡ ...''

 

ዜና 19-08-2014

 

ዜና 18-08-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ  ለኡል ጋይም

 

ዜና 17-08-2014

 

ዜና 16-08-2014

  

                                                  ኣቤት ተትርእያ!

                                                 ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 15-08-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ሓናዊ ኣሕመድ ኢድሪስ 

 

ኣብ ራብዓይ ኮንፈረንስ ደሞክራስያዊ ውድብ

ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ

ብሓው ልኡል ጋይም

 

ቃለ መሕተት ምስ ስዒዳ ዑስማን 

 

ዜና 14-08-2014

 

 ቃለ መሕተት ምስ ኣሕምድ ዓብዱ  

 

ዜና 13-08-2014

 

ዜና 12-08-2014

 

ኤርትራ ኣብ ገምገም ገደል! ምሕጽንታ ንህዝቢ!

ብዘካርያስ ክብረኣብ 

 

ዜና 13-08-2014

 

ዜና 12-08-2014

 

ደምዳሚ መግለጺ ራብዓይ ኮንፈረንስ ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

 

ዜና 11-08-2014 

 

ዜና 10-08-2014

 

ጸብጻብ ራብዓይ ኮንፈረንስ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ 

 ቀዳማይ ክፋል 

ካልኣይ ክፋል

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 09-08-2014

ድሕነት ህዝቢን ሃገርን፡ ናይ ቀዳሞት ቀዳምነት’ዩ!

 

ዜና 09-08-2014

 

ዜና 08-08-2014

 

 በዳሊ ክትክሕሱ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

"እንተዘይሞይትካ ኣይቀትሉኻን"

ብሲራክ ተኸስተ

 

 

ጅምላዊ ምዕጣቕ ህዝቢ ኤርትራን ምዕባለኡን

ካብ ግዱሳት ዜጋታት

  

ዜና 07-08-2014

 

ኣካዳሚያዊ ስልጠናን ሞያዊ ትምህርትን

 

ዜና 06-08-2014

 

 ዜና 05-08-2014

 

   መልእኽቲ ወጋሕታ 02-08-2014

ቀባሪ ዝሰኣነ ዝሞተ ስርዓት!

 

ዜና 04-08-2014

 

ዜና 03-08-2014

 

ዜና 02-08-2014 

 

ን44 ዓመታት ዝነቀወ ዝብኢ ሃገርና!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ቃል ሃብቶም

ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

  

ዜና 01-08-2014

 

ኤርትራ ንኤርትራውያን? ንመን ድኣ! (ቀዳማይ ክፋል)

                                                   (ካልኣይ ክፋል)

ብሚኪኤለ (ኣራንሺ)

 

ዜና 31-07-2014 

 

ናይ ሕልና ባርነት

 

ዜና 30-07-2014

 

ንገዛኦም ምለሱዎም!

ሓውኹም መሲናስ

 

ስለምንታይ ፌስቲቫል ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 29-07-2014

 

መግለጺ ዒድ ኣልፈጥር ወጋሕታ ሳሊና

 

ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር!

 

ስራሕን ኣሰራርሓን ዝሰኣነ ህግደፍ

  

ዜና 28-07-2014

 

ዜና 27-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

 ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

    

ዜና 26-07-2014

 

ምውርራስ ተሞክሮ ህግደፍ!

 

ናይ ህዝቢ ድምጺ ንኹን!

 ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 25-07-2014

 

ጻውዒት ክተት!

ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 24-07-2014

 

ዜና 23-07-2014

 

ችቸቶ!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ዜና 22-07-2014

 

ዜና 21-07-2014

 

ህይወት ካብ ኮሎጃት ዝምረቑ ኤርትራውያን ካብ ስግኣት ናብ ስግኣት

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 20-07-2014

 

መሬት'ዶ ንቐብሪ ወይ መሰል ንኽብሪ!

ብንጉሰ

 

ዜና 19-07-2014

 

ዘመን!

ቀሺ ሙሴ ሽሻይ

 

ዜና 18-07-2014

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መን'ዩ'ቲ ጉሒላ?

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

  

ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

 

ናይ ሰብ ፍትሒ ኩቢ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 17-07-2014

 

ሰስኑ!

 

ዜና 16-07-2014

 

ዜና 15-07-2014

 

ቦሎኛ! 

 

ደምዳሚ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ

 

ዜና 14-07-2014

 

ዜና 13-07-2014

 

መንእሰይ ወለዶ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

  

ዜና 12-07-2014

 

ልቢ ነዕቢ!

ብወድ ቐሺ

 

ሻዕቢያ!

 

ዜና 11-07-2014

 

መን ኣሎ?

 

መተሓሳሰቢ!

 

ቅንያት ሃገር ጥራይ ትሃሉ!

 

ዜና 10-07-2014

 

ዜና 09-07-2014

 

ዜና 08-07-2014

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 07-07-2014

 

ዜና 06-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

ህልቂት ሰለስተ ጥቅምቲ!

 

ዜና 05-07-2014

 

ፌስቲቫል ቦሎኛ!

 

ዜና 04-07-2014

 

ኣብ ቦሎኛ ዝበሽቀጠ ሕንቃቐ ህግደፍ ክሰዓር ኣለዎ

 

ኣብ ሓዘን ዳስ ምስዕሳዕ ባህልና ኣይኮነን!

 

ዜና 03-07-2014

 

ዜና 02-07-2014

 

ዜና 01-07-2014

 

ዜና 30-06-2014

 

ዜና 29-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

  

ዜና 28-06-2014

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 27-06-2014

 

ቻተም ሃውስ ካብ ሃለዋት ህዝቢ ኤርትራስ ሃለዋት ህግደፍ!

ብከሪም ዓምር

 

ከብድን ሑቖን!

 

ዜና 26-06-2014

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ዜና 25-06-2014

 

ዜና 24-06-2014

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

ብሲራክ ተኸስተ 

 

ሓውኻ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ'ዩ ዘሎ!

ብረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ዜና 23-06-2014

 

ዜና 22-06-2014

 

ኣበይ ምሃለና!

 

ምስኦም ውዒለ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

  

ዜና 21-06-2014

 

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መስዋእቲ ጀጋኑ

 

ዜና 20-06-2014

 

እዞም ስውኣትና ሕድሮም ተተግቢሩ'ዶ?

 

ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ክልተ ሞት ኣብ ሓደ ህሞት ኤርትራ ህያብ ስውኣትና'ያ!

ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 19-06-2014

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዜና 18-06-2014

 

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ዜና 17-06-2014

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

  

እንተትቅልቀል!

ካብ ወድ ቐሺ

 

ዜና 16-06-2014

 

ዜና 15-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

 

ዜና 14-06-2014

 

ኮረኔል ወዲ ፍርዙ ዝወደቐ ኮኸብ

ብብርሃን ተስፉ

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ? 

 

ዜና 13-06-2014

 

ጓይላ ኣብ ደምና ኣትዩ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሲናይ'ውን!

ዑስማን ሓኪም

 

ንስኺ ደኣ እሞ...!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 12-06-2014

 

ስውእ ከሲሱ!

ብሙሴ

 

ዜና 11-06-2014

 

ዜና 10-06-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ቃል ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

 

ዜና 09-06-2014

 

ዜና 08-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-06-2014

 

ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ እምበር ብምስምስ ምንባር ኣይኮነን!

 

ዜና 07-06-2014

 

እስከ ንጸባጸብ

 

ዜና 06-06-2014 

 

ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ

 

 

"ንዛግራ ስጋ እንተደሊኻ ሕረዳ፡ ጉያ እንተደሊኻ ስደዳ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንምኒስትር ፎዝያ ሓሽም

ካብ መርማሪ ፖሊስ ነበር

 

ዜና 05-06-2014

 

ዕላምኡ ዝሰሓተ ግዱድ ኮንፌደሬሽን

 

ዜና 04-06-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<p sty