Share on Social Media

 

ሳልሳይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 

---//--- 

ምጥፋሽ ጉጅለ ኢሳያስ ዘረጋግጽ ከሊእ መርተዖ’ዩ!እዚ ዝፍታሕ ከኣ ኣብ ሞት ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ፡፡

---//---

ካልኣይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 ከም ህጻን ክንኽነኽ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

መከራ ወለዲ፡ ውርሻ ደቂ

መልእኽቲ ኣስማትና ክንረቁሕ ካብ ዘይንደሊ ግዱሳት ተዓዘብቲ ካብ ደቀምሓረ!!

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

 12-04-2014

  

 

“መርዓስ ይትርፍክን ዓድኽን ኽረማ”

 ---//---

 

 

ሓሶትን ሓቅን፣ ገጽ ንገጽ

 

 

 ጣዕሞት እሩም ቋንቋ

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

05-04-2014

 

 “ዳግመ ውዳበን ስርርዕን ዓቕሊ ጽበታዊ ፈተነ ህግደፍ”

---//---

 

  

ሓዊ ዝዘርእ ሓዊ'ዩ ዝዓጽድ!

ብሲራክ ተከስተ

 

 

ኤልሳ ጭሩም!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ሪፖርታጅ ወታሃደራዊ ሰሚናር  ኤርትራዊ  ደሞክራሲያዊ ኪዳን

ቤት ጽሕፈት ዜና

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ

29-03-2014

ሕንቕልሕንቕሊተይ ሞት ክሳዕ መዓስ?

---//---

 

ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ

 ቀዳማይ ክፋል

 ካልኣይ ክፋል 

ሳልሳይ ክፋል

 ራብዓይ ክፋል

 

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብመስዋእቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣሕመድ ናሰር

 

---//---

 

 ውዕሎ ካልኣይ መዓልቲ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ሰደግኤ

ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ

---//---

 

 ታሪኹ ኣቕኒኡኒ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

22-03-2014

“ዓወታት ሰውራና መናውሒ ዕድመ ህግደፍ ክኾኑ ኣይግባእን”

---//---

 

 ኣስመራና ጻዕዳ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ  ሓቅታት ኤርትራ፡ እቲ ዝነኣሰ ኣቓልቦ ዝግበረሉ፡ ግን ከኣ ግናይ ካልኣይ ገጽ ህግደፍ

ብየማነ ብሓብላይ

 

 

ልሳን ህግደፍ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ኣባ ዲዮስቆሮስ ኣካላውን ኣአምሮኣውን ስንክልና ኣጋጢምዎም፡ ብህጹጽ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም

 

 

ቅናትኪ ሸጥ ይበል!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

“ስቕታኻ ግዜ”

 ---//---

 

ምስጋና፥ ኣቱም ሃባርም ወጋሕታውያን...

ሓውኹም መሲናስ

 

 

ካብ ፋሽስትነት  ዲሞክራሲ ምጽባይ፡ካብ እንቋቖሖ ተመን፡ ርግቢት ከም ምጽባይ'ዩ!!

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

 

 

ብምኽንያት 8 መጋቢት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂኣነስትዮ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደ.ግ.ሓ.ኤ) ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ

 ---//---

 

 

"ድሕነት ህዝብን ሃገርን" ዘውሕሰሉ ረቛሒታት

 ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ

---//---

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

08-03-2014

መላኺ ኢሳይያስ ንምምሓው ኣብ ዝግበር ቃልሲ ግደ ኤርትራዊት ጓልኣነስተይቲ ወሳኒ ተራ ኣለዎ።

 

 

---//---

ዳግመ ምውድዳብ ኩባንያታት ህንጻ ኣባይቲ - ስለምንታይ?

 ካብ ብርሃን ተስፋ

 

 

ኣደ ኤርትራ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

መግለጺ 08 መጋቢት 2014 

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ 

 

 

“ንኽንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኣለና!”

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

ስርዓት ህግደፍ እምብዛ ዝሰግእ፡ እምብዛ ዘስግእ ምስጢር ስለዘለዎ’ዩ።

ብክፍላይ መሓሪ

---//---

 

 

ብሓሶት ምምብጻዕ ንዓና ነውሪ፡ ንውልቀ መራሒና መነባበሪ

ካብ ብርሃን ተስፋ

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

01-03-2014

 

“ንመሰረታዊ ለውጢ ዝግበር ቃልሲ ብምህዞ ኢሳይያስ ኣይኹለፍን”

 

 

 

 

ዓይነይ ከስድድ!

(ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ)

1 ክፋል

2 ክፋል

3 ክፋል

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

መራሒ ሃገርና ዓቢዶም፡ እንታይ ንግበሮም? 

1ይ ክፋል   2ይ ክፋል

ብብርሃን ተስፋ

 

 

ንዓኹም የማስለና!!

ብገዛኢ ኪዳነ

 

 

ህዝበይ ንድሕነትና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ትብጻሕ ናብ ኣቶ ኣለም ጎይቶኦም ወናኒ መስከረም.ነት

ብጠዓመ ብርሃነ

 

ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

15-02-2014

 

ሕጂ ኸ ተማሂርኩም ዶ ዓያሹ

 

 

ምግጥጣም ሎንዶንን ዱባሩባን ኣጋጣሚ ዶ ባህሪያዊ?

ካብ ባለነኪ

11 ክፋል 

 

 

ዳሕራዮም እምበር ገደደ

 ብቴድሮስ ተኽለ

 

ጽማቕ ገምጋም ኣሃዱታት 2013

  ካብ  ባለነኪ

  10 ክፋል

 

 

ኩነታት ቤ/ጽሕፈት ምክልኻል

ካብ  ባለነኪ

 9 ክፋል 

 

 

ጽሟቕ ቃለ መሕትት መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

 ብወልዱ ተኽለ 

 

 ቲፋኖስዶ ደባስ?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ቅሉዕን ምስጢራውን ዜናታት ደንበ ህግደፍ

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

12 የካቲት 2014

 

 

ወያነ ኣብ ዝባና፡ ወያነ ኣብ ከብዳ ፍለጡለይ!

ኣንቶንዮ ተስፋይ

 

ጋዜጣዊ መግለጺ

 ንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርት

 

ፊናንሳዊ ክውንነት ማሕበራዊ ጽላት ኤርትራ

ብብርሃን ተስፋ ካብ ሚ/ሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን

 

 

ውርደትካን ሕስረትካን!

ብመሲናስ

  

“ዋናታቱ ዒራዒሮ ሸሚምካስ ሸነን”

ካብ ኣባል 72 ነበር ባጽዕ

---//---

 

 

ኣብ ለንደን ዝርከቡ ኤምባሲ ጉዶም እንክቕላዕ – ‘ገመል ሰሪቕካ ጉምብሕ ጉምብሕ’

---//---

 

ኣቶ ኣለም ጎይትኦም ወናኒ መሽረፈት ኔት ብድሆ እብለካ!!

 

ብወልዱ ተኽለ

 

 

ኣቱም ደቂ ኣብርሃም!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ካስልን ከባቢኣን ጀርመን

 

 

ሸቃሎ'ዶ ሰፋሮ?

   ብሓደ ግዱስ ዜጋ ካብ ሚ/ሪ         ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን

 ---//---

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

01-02-2014

 

ዓገብ ንናይ ህዝቢ ንዕቐት

---//---

 

 

ወጋሕታ!

ብመሲናስ

 

 

ሶፊ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ኣገዳሲ መግለጺኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን

 

 

ዳህሳስ ክስተታት ኤርትራ ዓመተ 2013

ብ  ዓዋተ ዶት ኮም

---//---

 

እቲ ንሕስያ ዘይፈልጥ ጨካን ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ብኣግኡ በቲ ዝርድኦ ቋንቋ ካብ ስልጣን እንተዘይተኣልዩ፣ እቲ በሲሉ ለውጢ ዝጽበ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ‘ገርዚሙ’ ክተርፍ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክወድቕ ከምዝኽእል መስራትን ኣሰናዳእን ኣሰና ኣሚቱ።

---//---

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

25-01-2014

 

“ድሕሪ ገበጣ’ውን ሬሳ ሓቑፎም ዝጻወቱ ምስኣየኦም ይጎሓፉ”

---//--- 

 

 

“ምስ ጸጋታቱ ዝጠመየ ህዝቢ”

     ግዱሳት ካብ ሚኒስትሪ           ሃብቲ  ባሕሪ ኤርትራ

                 ---//---

 

 

“ብርሃን ዝሓርበታ ሃገር”

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ                  ውሽጢ

 

ዝርዝር ዜናታት ዓወት (ካብ 17/01/2014 ክሳብ 18/01/2014)

---//---

 

 

ዝርዝር ዜናታት ዓወት (03/01/2014)

---//---

 

ወጥሪ ዘንጸላለዎ ኣኼባ ሓይልታት ምክልኻል

    ምንጭታት ወጋሕታ ካብ      ውሽጢ

---//---

 

 

ፍሕትሕት በል ከይትምርት 

(ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ)  

እወ ፍሕትሕት በል ከም ጅግና ወዲ ዓሊ ከም ቲፋኖስ ወዲ ብጫ ከይትበሊ!

---//---

 

ሰበር ዜናታት ዓወት

ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ማዕበላዊ መጥቓዕቲታት ኣካይዱ፡፡

---//---

 

ፋርስ ኣርማ ፍትሒ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 ---//--- 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

18-01-2014

ብዘይትግበር መብጽዓ ለውጢ ክመጽእ ማለት ኣበደን!

---//---

 

 “ሓባል’ሲ መጠመቲኣ ትኩሓል”

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ውሽጢ

---//---

 

ንምንታይ ነብስኻ ዘይቀተልካ!?

 1 ክፋል     2 ክፋል 

 3 ክፋል

ብመሲናስ

 

 

 

Djibouti hands 267 Eritreans over to UNHCR

“Some of them are military deserters and prisoners of the Djibouti-Eritrea war, which broke out on June 10, 2008,”Tahir told Anadolu Agency.

 

---//---

Yemen’s first constitutional draft to be ready within four months

Dr. Ulfat al-Duba’I, a member of Yemen constitution drafting committee confirmed on Monday that according to projections, 

---//---

Somaliland: German to Become Fourth Government Funding Hargeisa Directly

The main constraints engulfing the Government of Somaliland is the availability of gainful employment for youths graduating from local and foreign based leaning institutions.

---//---

 

Libya: Jordanian Ambassador Abducted

Gunmen have kidnapped the Jordanian ambassador in the Libyan capital, Tripoli.

 

---//---

 

Ukraine on the brink as troops take on rebels

Vladimir Putin denounces Kiev for mobilising forces against pro-Russian gunmen in east of country

 

---//---

 

South Korea ferry: Scores missing as ship sinks

Several hundred people remain unaccounted for after a ferry carrying 476 people capsized and sank off South Korea.

 

 

---//---

It's April, which means Eritrea's refugees are headed north

 ---//---

 

Ethiopia is ranked as Sub-Saharan Africa's strongest military power

 

Crisis In The Eritrean Army

Many conscripts, including junior officers, have disappeared inside the country or escaped across the border to Sudan and, to a lesser extent, to Ethiopia.

 

Kenya: We Will Win the War On Terror - Ole Lenku

Nairobi — Interior Cabinet eradicate terrorist activities in the cSecretary Joseph Ole Lenku has said that the government will ountry 

  

Somaliland: IC Intent on Enhancing Government’s Anti-Piracy Efforts

The International Community-IC has taken note of the very successfully anti-piracy efforts undertaken by the government and citizens of Somaliland.

 

Gold for Eritrea and Silver for Samuel Tsegay at the 2014 World Half Marathon Championships

ZERSENAY Tadese,the dominant force in men’s half-arathon running for almost a decade, was finally run out of the medals ....

---//---

 

Eritrea withdraw from Nations Cup qualification

(Reuters) – Eritrea, who have a history of players defecting when on international duty, have withdrawn from the African Nations Cup qualifiers, the Confederation of African Football said on Sunday.

---//---

 

2 Investigates: Family seeks answers about East Bay woman detained overseas

 2 Investigates recently spoke with the daughters of 59-year-old Meheret Tzegai, a woman they say has been detained in her home country of Eritrea...

---//---

 

Ethiopia lashes out at Eritrea, Egypt

An Ethiopian foreign ministry spokesman has lashed out at longstanding rival Eritrea, accusing the latter of destabilizing the East Africa region,... 

  ---//---

 

Lampedusa is an absolute tradgedy for Somali and ritrean

This is the story of Fanus, a survivor and one of thousands of people who flee Eritrea every year in search of asylum - 

---//--

  

10 Modern Humanitarian Disasters The World Is Ignoring

it’s one of the most underreported countries, despite being home to one of the world’sworst dictatorships. Under President Isaias Afewerki, children are recruited to be used as soldiers, thousands are forced into slave labor, and innocent people are routinely abducted.

---//---

 

Deputy Chair ENC4DC meets UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Eritrea

Leadership of the Eritrean National Council for Democratic Change

---//---

 

ERITREA: HUNGER STRIKE IN PROTEST AGAINST DETENTION OF 267 ERITREAN REFUGEES IN DJIBOUTI

Elsa Chyrum, Director of Human Rights Concern Eritrea (HRCE), is starting a hunger strike today ...

---//---

 

Lampedusa boat tragedy: a survivor's story

One of them was 18-year-old Fanus, travelling with her best friend Kisanet. Like almost every other passenger, they had left Eritrea, fleeing the military dictatorship and forced conscription. 

 

Dover-bound migrants filmed sitting on lorry axles

 Migrants have been filmed sitting on the axles of lorries in a desperate attempt to enter theUK from Calais.

 

Yemen lawmaker slams Qatar for interfering in internal affairs

“We demand the government immediately recall Yemeni ambassador from Doha because of the damage Qatar has caused to our country.”

---//---

 

Ethiopia: Mining Transparency Accepts Ethiopian Application for Candidacy

The international mining transparency body, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), on Tuesday accepted Ethiopia's application for candidacy. 

---//---

 

Barack Obama seeks European support for harder line on Russia sanctions

Russian troops storm one of last Ukrainian bases in Crimea as US president arrives in Netherlands for talks with G7 countries

---//---

 

Malaysia flight MH370:China spots 'suspicious' objects

A Chinese plane hunting for the missing Malaysia Airlines plane has spotted "suspicious" objects, ...

---//---

 

Death in the Med - video

... This is a trailer for Zed Nelson's film about the survivors, which airs in April as part of Channel 4's Dispatches series

  

Italy rescues 600 boat migrants

273 migrants from Eritrea, who were taken aboard the gunboat Sfinge, the navy said in a statement.

 

Pro-Russians storm Ukraine Sevastopol naval base in Crimea

Pro-Russian activists, some armed, have stormed the HQ of Ukraine's navy in the Crimean city of Sevastopol.

 

Ethiopia: "No Mediators Between Ethiopia and Egypt On GERD Deliberations," Ambassador Mohamoud Dirir

Ethiopia's Ambassador to Egypt, Ambassador Mohamoud Dirir, has underlined the importance of constructive dialogue as "the only alternative in order to maximize the benefits ...

 

Israel bombs Syrians on Golan Heights

Israel attacked several Syrian military sites in retaliation for a roadside bombing that wounded four of its troops 

 

Refugee radio voices for a new Eritrea

Dedicated refugees are using radio to encourage a fearful local Eritrean community to work for change.

"In NYC, natives of Eritrea and Ethiopia unite in church"

This past Sunday the 9th of March, evangelical Christians from Ethiopia and Eritrea once again united in worship as a rare show of love between two people whose countries are in war footing back home in Africa.

 

Missing Malaysia plane: Search begins in two air corridors

Searches have started in two vast air corridors for missing flight MH370, Malaysia's transport minister has said.

 

Crimea applies to be part of Russian Federation after vote to leave Ukraine 

 The parliament "made a proposal to the Russian Federation to admit the Republic of Crimea as a new subject with the status of a republic", according to a statement on its website.

 

Peres says Abbas a 'true partner for peace' ahead of PA leader's meeting with Obama 

President expresses confidence that Abbas is the right Palestinian leader to sign a lasting peace deal with Israel; lauds PA president as "a man of principles who opposes violence and terror."

---//---

 

Navy SEALs take back control of hijacked tanker

(CNN) -- U.S. Navy SEALs have taken control of a commercial tanker that had been seized by three armed Libyans earlier this month.

---//---

 

Eritrea: Hail storm dumps metre of ice on capital

 

A freak rain storm has dumped as much as 1m (3ft) of hail on Asmara, capital of Eritrea, in what appears to be the heaviest rainfall ever recorded there. 

 

Sudan: Protesting Students Shot at and Arrested

 

National service in Eritrea 

Miserable and useless

---//---

 

Egypt's Sisi in UAE in first visit to Gulf

Army chief Abdel Fattah el-Sisi visits United Arab Emirates in his second official trip abroad since ousting of Morsi.

---//---

 

Ukraine president: Russia 'is refusing crisis talks'

Russia's leaders are refusing all negotiations with their Ukrainian counterparts,...

---//---

 

South Sudan: Quentier - "There Were No Landmines"

The UN launches an investigation on Wednesday into an incident inSouth Sudan...

---//---

 

Confusion clouds search for missing Malaysia Airlines Flight 370

(CNN) -- The families of the passengers and crew members on board the Malaysian airliner that disappeared more than four days ago ...

---//---

Meet the professional refugees lucky to get the minimum wage in the UK

 Tiegisty Kibrom graduated with distinction in her computer science degree and hoped to open a computer business.

 

 

ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ 

 

እቲ ሸያጢ ሰብ ካንዳፊ ተታሒዙ፣

ናይ ቐረባ ሓላፊኡ ተኽለ ማንጁስ'ከ ስለምንታይ ዘይተትሓዘ? 

ብኤርሚያስ ኣስፍሃ

 

 ዜና 18-04-2014

 

ዜጋታትና ብመገዲ ሓዳስ ኤርትራ 

 

ንይኣክል ነእኽላ

ብሰና'የ 

 

ዜና 17-04-2014

 

 

ራብዓይ መዓልቲ ውዕሎ ውድባዊ ጉባኤ ደግሓኤ

 

 

ሳልሳይ መዓልቲ ውዕሎ ውድባዊ ጉባኤ ደግሓኤ 

 

 ዜና 16-04-2014

 

ክስን ለመናን ኣይመኻይድን

ድሰደኤ 

 

ኣብ ኤርትራ ባርነት የብቅዕ

ብሮቤል ተስፋይ

 

ረዘንቲ ፖለቲካዊ ውሳነታት ዝመሓላለፉሉ ዝዓበየ ውድባዊ መድረኽ

ድሰደኤ

 

ዜና 15-04-2014

 

 

መከራ ወለዲ፡ ውርሻ ደቂ

መልእኽቲ ኣስማትና ክንረቁሕ ካብ ዘይንደሊ

ግዱሳት ተዓዘብቲ ካብ ደቀምሓረ!!

 

ዜና 14-04-2014

 

ቀዳማይ መዓልቲ ውዕሎ ውድባዊ ጉባኤ ደግሓኤ 

 

ጌጋ ምንባሩ ንፈልጥ ነይርና 

ብልዋም

 

 ቅድመ ምድላው ውድባዊ ጉባኤ ደግሓኤ

 

ዜና 13-04-2014 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-04-2014

  

 

“መርዓስ ይትርፍክን ዓድኽን ኽረማ”

 

 

 

ዜና 12-04-2014

 

 

ሓሶትን ሓቅን፣ ገጽ ንገጽ

  

 

ዜና 11-04-2014

 

 

ወይ መርፍእ ትሰበር ወይ ፈትሊ ትበተኽ!

 

ዜና 10-04-2014

 

ዜና 09-04-2014

 

 

ብዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ገላዕሎ ዝትርኽ

 

ዜና 08-04-2014

 

ዜና 07-04-2014

 

ኤርትራውያን ካብ ቃልሲ ናብ ቃልሲ 

ክፋል ሓደ

 

ዜና 06-04-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-04-2014

 

 “ዳግመ ውዳበን ስርርዕን ዓቕሊ ጽበታዊ ፈተነ ህግደፍ”

  

 

ኩነታት ኣባላት ሬድዮ ባና 

ቀዳማይ ክፋል      ካልኣይ ክፋል

 

 

ለውጢ ምቕራቡ ዘተንብሁ ባእታታት

 

  

 ዜና 05-04-2014

  

መግለጺ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ

 

  

ዕላል ኢሳያስ ምስ ወዲ ካሳ 

 

3 ክፋል       4 ክፋል

    

ዜና 04-04-2014

  

ሪፖርታጅ ወተሃደራዊ ሰሚናር

 ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን

  

ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕጂኸ ተራ መን ተረፈ!

 ብረድኢ መሓሪ (ኣለና)

  

ኣሽካዕላል ገበነኛ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን

  

ዜና 03-04-2014

   

ዕላል ኢሳያስ ምስ ጽጌረዳ 

 

 1 ክፋል    2 ክፋል

  

 ዜና 02-04-2014

  

 መጋረጃ ይቀንጠጥ 30 መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ!!!!!!!

 ዶክተር ተወልደ ወዲ ቫካሮ

   

ዜና 01-04-2014

 

 

ክተባባዕ ዝግብኦ ተበግሶ ስነ-ጥበብ

 ክፍሊ ዜና ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

  

 ዜና 31-03-2014

  

ዕላል ምስ ኣባላት ውድብ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን

  

ዜና 30-03-2014

   

መልእኽቲ ወጋሕታ 29-03-2014

 

 

 

ሕንቕልሕንቕሊተይ ሞት ክሳዕ መዓስ?

 

 

መግለጺ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን

  

ዜና 29-03-2014 

  

ነጋውስ ባሕሪ ነጋሽ

 

 1ይ ክፋል        2ይ ክፋል        3ይ ክፋል

 

4ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

 

---//--- 

 ዜና 28-03-2014

   

ጻውዒት ሃገራዊ ክተት ንደለይቲ ፍትሒ

 ሽማግለ ሃገራዊ ክተት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን

  

ክንቲት ንረዘንቲ

 እስቲፋኖስ መንግስተኣብ

  

ውዕሎ ካልኣይ መዓልቲ

 ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ

 

ታሪኹ ኣቕኒኡኒ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

  

ዜና 27-03-2014

  

ዜና 26-03-2014

 

ዕላል ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኢያሱ ምስ ደለይቲ ለውጢ 

1ይ ክፋል      2ይ ክፋል

 

ዜና 25-03-2014

 

ዜና 24-03-2014

 

ኣብ ዘገርም ኮይንና ንዘገርም ክነለሊ

ብወዲ ቐሺ

 

 

 

ዜና 23-03-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 22-03-2014

 

 “ዓወታት ሰውራና መናውሒ ዕድመ ህግደፍ ክኾኑ ኣይግባእን”

 

 

ክሳብ መዓዝ

ብተስፋይ ክፍለ

 

ዜና 22-03-2014

 

ህርመት  

ብጴጥሮስ ተኽሉ

 

 

 

              ብምኽንያት 8 መጋቢት ዝቐረበ ፉሉይ መደብ

       ብኑሪያ ሑሴን

 

ዜና 21-03-2014

 

ቃልስና ኣንጻር መሰረታዊ ኣተሓሳስባ ህግደፍ'ዩ!

ብወልዱ ተኽለ

 

ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ  ሓቅታት ኤርትራ፡ እቲ ዝነኣሰ ኣቓልቦ ዝግበረሉ፡ ግን ከኣ ግናይ ካልኣይ ገጽ ህግደፍ

ብየማነ ብሓብላይ

  

 ዜና 20-03-2014

 

ዕላል ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኢያሱ ምስ ኣባላት  EGS 

1ይ ክፋል

2ይ ክፋል

 

ዜና 19-03-2014 

  

ኣስመራና ጻዕዳ!  

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ግብረ መልሲ ክብሮም ዳፍላ ንመላኺ ኢሳይያስ

 ጀነራል ማናጀር መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝነበረ

 

ልሳን ህግደፍ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 18-03-2014

 

ዜና 17-03-2014

 

መንግስትነት'ዶ ሽፍትነት

1 ክፋል    2 ክፋል    3ይ ክፋል 

ብተስፋልደት ዘወልዲ ኣባል ቤ/ፅሕፈት ህግደፍ

 

መርከብና

ብዳንኤል ተስፋዮሃንስ

 

ዜና 16-03-2014

 

                                  መልእኽቲ ወጋሕታ 15-03-2014                         

ምእኩል ምሕደራ ዘይብላ ሃገር ወትሩ ምስጠፈሸት'ያ!

 ---//---

 

ሓደ ህዝቢ'ዶ ሓደ ልቢ?

 ---//---

 

ዜና 15-03-2014

---//---

 

ደምዳሚ መግለጺ ሳሆ ኤርትራ

 

ዜና 14-03-2014

 

                  

ሓድነት መንእሰያት ኤርትራ ብምውሓስ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎኦም ምርግጋጽ ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ትርጉም ኩለንተናዊ'ዩ!

ሰደግኤ 

 

 ዜና 13-03-2014

 

 

 

ዕላል ፕረዚዳንትን ኣስመላሽ ኣብርሃን

 

 

 

 

ትረግጾ እናረኣኻ፡ ኣማዕዲኻ እናጠመትካ፡ ዘብዘብ ኣይጽላእን!!

ሓውኹም ወዲ ቀሺ
ካብ ሽመልባ 

 

 ዜና 12-03-2014

 

"ድሕነት ህዝብን ሃገርን" ዘውሕሰሉ ረቛሒታት

 ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን 

ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ

 

ዜና 11-03-2014 

 

ካብ ፋሽስትነት  ዲሞክራሲ ምጽባይ፡ካብ እንቋቖሖ ተመን፡ ርግቢት ከም ምጽባይ'ዩ!!

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን

ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

 

 

ዜና 10-03-2014

 

ፍንጫሕ መሰንገለይ

(8 መጋቢት)

 

ዜና 09-03-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

08-03-2014

መላኺ ኢሳይያስ ንምምሓው ኣብ ዝግበር ቃልሲ ግደ ኤርትራዊት ጓልኣነስተይቲ ወሳኒ ተራ ኣለዎ።

 

 

መግለጺ 8 መጋቢት 2014

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ  

 

ዳግመ ምውድዳብ ኩባንያታት ህንጻ ኣባይቲ - ስለምንታይ?

 ካብ ብርሃን ተስፋ

  

ኣደ ኤርትራ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 08-03-2014

 

ስርዓት ህግደፍ እምብዛ ዝሰግእ፡

 

እምብዛ ዘስግእ ምስጢር ስለዘለዎ’ዩ።

 ብክፍላይ መሓሪ

  

ዜና  07-03-2014

  

ሱር በተኽ ለውጢ

ብተስፋይ ሃይለ

  

ስውእ ተዛሪቡ

 ----//--- 

ደምዳሚ መግለጺ መበል 15 ስሩዕ ኣኼባ

 ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ

 

ጽገና

ብኪሮስ ዮሃንስ

 

ዜና 06-03-2014

 

ዜና 05-03-2014

 

ብሓሶት ምምብጻዕ ንዓና ነውሪ፡

ንውልቀ መራሒና መነባበሪ

 ካብ ብርሃን ተስፋ

 

ዜና 04-03-2014

 

ኢሳይያስ ቅድም ቀዳድም ምስ ነፍሱ ክዕረቕ ይግባእ  

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

 

ዓይነይ ከስድድ!

(ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ

ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል

 

ሳልሳይ ክፋል

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ዜና 03-03-2014

 

 

ኣብ ስደት ከመይ ህይወት ትመርሕ 

ዘይምፍላጥ ዝኸበደ ፈተና'ዩ!

ካብ ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ

 

መራሒ ሃገርና ዓቢዶም እንታይ ንግበሮም?

2ይ ክፋል

 

         ብሳላኻዶ ብሰንክኻ?     

 

ዜና 02-03-2014   

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 01-03-2014 

 

 ንመሰረታዊ ለውጢ ዝግበር ቃልሲ

ብምህዞ ኢሳይያስ ኣይኹለፍን

 

 

  ናይ ህዝብታት ሓድነትን መንነትን ንምዕቃብ

 ሸጥ መዓንጣ

 ብወልዱ ተኽለ

 

ዜና 01-03-2014