"ኣብቲ ሓርነት ዘለዎ፡ ስርዓት ኣሎ።"

ብሲራክ ተኸስተ

  

ህግደፍ ኣሕነቕኒቑ!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 06-09-2014

 “መገዲ ሓርነት ገዲፍና ጓል መገዲ ምንዳይ የብቅዕ”

---//---

  

ሕድሪ ስውኣትና ሰኒቕና ቃልስና እነሐይለላ ክብርቲ ዕለት ባሕቲ መስከረም ንታዓጠቕ

እዋናዊ ዛዕባ

 

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት!

ካብ ሓውኹም መሲናስ፡ ኣካል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት

 ---//---

 

መግለጺ
ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም 2014

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 53 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ
ብኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ዝወጸ መግለጺ

 ---//---

 

ፍሉይ ብስራት ካብ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 30-08-2014

“ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘሽካዕልል ስርዓት ህልውንኡ ከብቅዕ ኣለዎ”

 

ብምኽንያት መበል 53 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ

---//---

 

… ገዛና ዓጽያቶ ናበይ ከይዳ?

ብሲራክ ተኸስተ

...//...

 

ናቕፋ ተዛሪቡ 

ዜና ዓርቢ ሓርነት 

---//---

 

ስብሓት ይኹንኩም ዝኸበርኩም ወጋሕታውያን። 

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 ---//---

 

ኰምበለለ ወያነ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ ኣባል ህዝባዊ ምቅስቓስ ንሓርነት 

----///----

 

መን ኢዩ መርበብ ሓበሬታ መስከረም.ነት

 ብጋንታ ንሓርነት (Harnnet Team)

---//---

 

ትንታነ ዜና

 ሓሙስ 21-08-2014

---//---

 

ሞት ደፋር!!

(ናይ ሓዘን መግለጺ)

ብገዛኢ ኪዳነ

---//--- 

 

ጥሉል ክራማት’ዩ ከሪሙና፡ እንተ’ቲ ዝርካቡ ናይ ገጠር መንእሰይ ግን …

ካብ ውሽጢ ሃገር 

 ---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 18/08/2014

ቅዝፈት ህዝብና ይቕጽል

ህግደፍ ኣብ ዳንኬራ ይዓስል

---//---

 

ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ንፋዕ የብሉን

ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዘይበሎ እሞ እንታይ ኣሎ; መገዲ ክጸርግ ሓሲበ ነይረ፡ ደሞዝ ሰራዊት ክገብር ሓሲበ ነይረ፡ ምግቢ ውሕስና ከረጋግጽ መርሓ ጎደና ሓንጺጸ፡ ማርሳታትን ወደባትን ክሃንጽ እየ...

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 11/08/2014

ከይተሰንከተ ዝሓረረ ውጥን

---//---

  

ቤት ማሕዩር ብድሆ መሽቆራቑር ሕሰም 

 ብብርሃን ተስፋ

---//--

 

      ኣለኹ ኣደ በላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 15-08-2014

---//--

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 09-08-2014

ድሕነት ህዝቢን ሃገርን፡ ናይ ቀዳሞት ቀዳምነት’ዩ!

 

ትንታነ ዜና

 

በዳሊ ክትክሕሱ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

"እንተዘይሞይትካ ኣይቀትሉኻን"

ብሲራክ ተኸስተ

 

  መልእኽቲ ወጋሕታ 02-08-2014

ቀባሪ ዝሰኣነ ዝሞተ ስርዓት!

 

ሳዋ ማእከል ጥፍኣት'ዶ ማእከል ህንጸት?

 እዋናዊ ዛዕባ

 

ን44 ዓመታት ዝነቀወ ዝብኢ ሃገርና!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ንገዛኦም ምለሱዎም!

 ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

  

ዒድ ሙባረክ!

 

ችቸቶ!

   ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

---//---

 

'ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እቲ ናብ ዝወሓደ ሃገራት ከንቐሳቕስ ዝኽእል ፓስፖርት’ዩ’ ሓድሽ መጽናዕቲ

ራዲዮ ኢረና

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

“ኤርትራውን ብዳንኬራ ህግደፍ ክንደናገር ኣይግባእን”

እዋናዊ ዛዕባ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

 

 ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ጊዜ ከለካ ጊዜ ኣይትጸበ

ክፍሊ ምስንዳእ ወጋሕታ ሳሊና

 

“ንሕበር ንስመር”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?

  

ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

---//---

 

ንስኺ ደኣ እሞ...!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

“ማሕበራዊ ቅልውላው ሰማይ ዓሪጉ ቁጠባና ድማ ባይታ ዘቢጡ”

እዋናዊ ዛዕባ

 

ጓይላ ኣብ ደምና ኣትዩ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 07-06-2014

ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ እምበር ብምስምስ ምንባር ኣይኮነን!

 ---//---

 

ቦሎኛ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ኣይንተሃመል!

እዋናዊ ዛዕባ

---//---

 

ዕድመ ንዅሉ ኤርትራዊ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 31-05-2014

 

“ህዝባዊ ሰረት ዘይብሉ ፍሹል መንግስቲ ቅዋም ክነድፍ ሞራል የብሉን”

---//---

 

ኣብ ባርነት ናጽነት የለን

               እዋናዊ ዛዕባ

 ---//---

 

"ንዛግራ ስጋ እንተደሊኻ ሕረዳ፡ ጉያ እንተደሊኻ ስደዳ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ጸብጻብ ውዕሎ መዓልቲ ናጽነት 2014 ኣብ ሓራመሬት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 24-05-2014

 

ርህው መጻኢና ዝረጋገጽ ኣብ መቓብር ኢሳይያስን ስርዓቱን ጥራይ'ዩ!

 

ትንታነ ዜና 

23-05-2014

 

ውሕጅ ከይመጸ መገዲ ውሕጅ ንጽረግ

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ኣብ ልደት ፈርኦናት፡ ሓርነት ትመውት!

ብሲራክ ተኸስተ

 

ሃገር ተጋጊኻ ኣለኻ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 17-05-2014

 

 

ብፖለቲካዊ ኣመንዝራነት ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ኣይፍታሕን።

 

 

ብሓሶት ከይንደናገር

እዋናዊ ዛዕባ  

 

ትንታነ ዜና 

15-05-2014

---//---

 

ህልው ኩነታት ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ዓዲዃላ

ብብርሃን ተስፋ

 ---//---

 

"ኩምራ ዓሻ፡ መጻወቲ ህበይ"

 ብሲራክ ተኸስተ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 10-05-2014

 

“ዝብእስ ስጋብ ዝደልዎ ይሕንክስ”

 

 

ዘመን መን’ዩ?

          ብሲራክ ተኸስተ

 

 

መንግስቲ ናፊቕና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

ዘራጊቶ

ብሲራክ ተኸስተ

 

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 03-05-2014

 

“ዝኣረገ ኣምበሳ ኣይናኸስን”

---//---

  

ኣቦይ ቀኛዝማች!

ብመሲናስ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

---//--- 

  

ዜና ወታሃደራዊ ዓወት

ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-04-2014

"ቅልውላው ህዝብን ሃገርን ንኽንፍውስ ግዜ ይጠልበና’ሎ"

 

---//---

 ኣሜርካ ድሕሪ 31 ዓመታት ብመብ ክፍለዝጊ ወርቂ መዳሊያ ተሸሊማ

ኤርትራዊ-ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ኣብ ውሽጢ 31 ዓመታት ናይ ቦስቶን ማራቶን ውድድር ክዕወት ፈላማይ ኣሜሪካዊ ኮይኑ’ሎ።

---//---

 

ሓቂ ድኣ!?  

ዘስደምም መንግስቲ።ድሕሪ አስታት 300,000 ግዳያትስግረ-ዶብ ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ
ሓደ፡ አወ፡ ሓደ ፡እንኮ ካብቶም ስግረ-ዶብ ገበነኛታት ሒዝና ዝብል ዜና ፈነዩ። 

 ---//---

 

ሃገራዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ደላዪ ፍትሒ

 ካብ ወዲ ቫካሮ 

 ---//---

 

ኤርትራ ናብ ዝወደቐት ሃገር
ገጻ ተምርሕ ኣላ

መምህር ኣዳል

 ---//---

 

ኣንታ ፈቃር ኣቦ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

---//---

 

ርሑስ በዓል ትንሳኤ 2014

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

"ክንድ ዝገድፍ ይነድፍ፡ ክንድ ዝለምጽ ይቑንድፍ"

               ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

 ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 

ራብዓይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

ሳልሳይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 

---//--- 

ምጥፋሽ ጉጅለ ኢሳያስ ዘረጋግጽ ከሊእ መርተዖ’ዩ!እዚ ዝፍታሕ ከኣ ኣብ ሞት ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ፡፡

---//---

ካልኣይ መዓልቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

---//---

 ከም ህጻን ክንኽነኽ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

 ---//---

 

መከራ ወለዲ፡ ውርሻ ደቂ

መልእኽቲ ኣስማትና ክንረቁሕ ካብ ዘይንደሊ ግዱሳት ተዓዘብቲ ካብ ደቀምሓረ!!

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

 12-04-2014

  

 

“መርዓስ ይትርፍክን ዓድኽን ኽረማ”

 ---//---

 

 

ሓሶትን ሓቅን፣ ገጽ ንገጽ

 

 

 ጣዕሞት እሩም ቋንቋ

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

05-04-2014

 

 “ዳግመ ውዳበን ስርርዕን ዓቕሊ ጽበታዊ ፈተነ ህግደፍ”

---//---

 

  

ሓዊ ዝዘርእ ሓዊ'ዩ ዝዓጽድ!

ብሲራክ ተከስተ

 

 

ኤልሳ ጭሩም!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ሪፖርታጅ ወታሃደራዊ ሰሚናር  ኤርትራዊ  ደሞክራሲያዊ ኪዳን

ቤት ጽሕፈት ዜና

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

---//---

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ

29-03-2014

ሕንቕልሕንቕሊተይ ሞት ክሳዕ መዓስ?

---//---

 

ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ

 ቀዳማይ ክፋል

 ካልኣይ ክፋል 

ሳልሳይ ክፋል

 ራብዓይ ክፋል

 

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብመስዋእቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣሕመድ ናሰር

 

---//---

 

 ውዕሎ ካልኣይ መዓልቲ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ሰደግኤ

ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ

---//---

 

 ታሪኹ ኣቕኒኡኒ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

22-03-2014

“ዓወታት ሰውራና መናውሒ ዕድመ ህግደፍ ክኾኑ ኣይግባእን”

---//---

 

 ኣስመራና ጻዕዳ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

 

ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ  ሓቅታት ኤርትራ፡ እቲ ዝነኣሰ ኣቓልቦ ዝግበረሉ፡ ግን ከኣ ግናይ ካልኣይ ገጽ ህግደፍ

ብየማነ ብሓብላይ

 

 


ISRAEL ACCUSED OF FORCING 7000 IMMIGRANTS FROM ERITREA AND SUDAN TO RETURN TO THEIR HOME COUNTRIES

Tel Aviv (DIPLOMAT.SO)- Israeli authorities have unlawfully coerced almost 7,000 Eritrean and Sudanese nationals into returning to their home countries... 

---//---

  

Sweden has ordered a diplomat from Eritrea’s embassy to leave the country within the next 48 hours.

“I can confirm that a foreign diplomat has been ordered to leave the country but I can’t go into the reasons,” foreign ministry spokeswoman Charlotta Ozaki Macías told the TT news agency.

 ---//---

 

Nigeria: Over 50 Killed As Troops Raid Boko Haram Hideout

The Nigerian Military yesterday said it killed over 50 terrorists when it raided one of their hideouts in Kawuri, Borno State.

---//-- 

 

Arab League Vows to Confront Islamic State Group

Arab League foreign ministers say their countries will take the measures necessary to confront Islamic State militants.

---//--

 

Jerusalem doubts Indyk’s institute after Qatar funding reports

“Qatar has been a major bankroller for Hamas and other terrorist organizations,” one government official said. 

---//---

  

US air strikes push Isis back from strategic Iraqi dam

Warplanes wipe out Islamist forces trying to attack Haditha dam in western province of Anbar...

 ---//---

 

U.S. confirms death of al Shabaab leader Godane in Somalia strike

(Reuters) - The Pentagon confirmed on Friday that Ahmed Abdi Godane, a leader of the al Shabaab Islamist group, was killed in a U.S. airstrike in Somalia this week,..

 ---//--- 

 

Lesotho Prime Minister alleges army coup attempt, forced into hiding

(CNN) -- After an apparent attempted military coup on Saturday, the people of the African nation of Lesotho are doing their best to return to every day life.

---//---

 

Suspected Ebola Case Found in Sweden

 Swedish medical authorities are investigating a possible case of Ebola at a hospital in Stockholm.

 ---//---

Eritrea: Currency fights back dictatorship

 Freedom Friday (Arbi Harnet) activists have successfully launched an innovative project to encourage young Eritreans to resist the regime that is pushing them into exile. 

 ---//---

 

PRESS RELEASE: IMF AND THE EAST AFRICAN COMMUNITY LAUNCH COLLABORATION PROGRAM TO ASSIST EAST AFRICAN PARTNER STATES DEVELOP GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

The workshop provided an opportunity for statisticians and economists from the EAC region to identify the needs for technical assistance.....

  ---//---

 

Renewed fighting erupts on Golan Heights, mortar shell falls inside Israel

Syrian army forces and rebels battle near border; both sides seek to control Quneitra border crossing;...

  ---//---

 

 Eritrean migrants risk detentions and beatings in Libya for a life in Europe

UN blames the draconian rule of President Isaias Afewerki for the widespread poverty and drought in Eritrea. 

---//---

  

David Cameron gives spy agencies power to vet airline flight lists

New access granted as Saudi king says Europe faces attack unless it acts fast

 ---//---

  

Ukraine crisis: US senators urge arms 'to fight Russia'

Leading American senators have called for the US to send weapons to help Ukraine fight what they say is "a Russian invasion".

 ---//---

 

Eritrea: TheTaste Of Bitter Truth

I guess Eritreans are not unique as a people to think of themselves as great. 

 ---//---

  

South Sudan Warring Sides Agree to 'Matrix' to End Violence

Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn, who chairs IGAD, said will take action against the warring parties if they fail -- again -- to stick to the terms of the agreement.

---//---

 

Syria and Isis committing war crimes, says UN

Report by United Nations commission says both Damascus government and Islamist militant group should face trials at ICC

 ---//---

 

Kenya: Think Again - How Not to Solve Terrorism - the Kenyan Edition

ANALYSIS

---//---

 

American Jihadist Killed in Syria

An American, identified as 33-year old Douglas McArthur McCain, has been killed while fighting alongside militants in Syria.

 ---//---

 

IMF's Christine Lagarde 'under investigation'

IMF head Christine Lagarde says she has been placed under formal investigation for negligence in a French fraud case but has not been charged.

---//--

 

Ethiopia Now The Biggest Refugee-hosting Country In Africa

he United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) says Ethiopia has overtaken Kenya to become the largest refugee-hosting country in Africa, ...

 

---//---

 

Eritrean Border Guards Shoot Dead 10 Civilians Trying to Flee

Eritrean border guards have allegedly shot dead 10 Eritreans citizens as they attempted to cross in to Ethiopia, a recent escapee told Sudan Tribune on Friday.

 

Ilminster suspected illegal immigrants get Red Cross help 

 Police said on Tuesday the group of 15 consisted of men, women and a 15-year-old boy and told officers they were from Eritrea and Kashmir.

  

The Tom and Jerry Game

with a Twist

by Simon T. Keleta

  ---//---

 

Report: Eritrea Faces Youth Drain

A new report said a lot of young people are leaving Eritrea due to authoritarian rule, growing dissatisfaction and long-term national service.  

---//--- 

 

Eritrea: A major Afar military attacks to topple the current repressive ruler 

Another crisis: Djibouti on Wednesday called for the release of a military officer allegedly captured by the Eritrean army. “Eritrea must release the military officer it captured on July 25,” the Djiboutian Defense Ministry said in a statement.

---//---

 

Eritrea: The briefing’s major findings and recommendations 

 

 Asmara (HAN) August 10, 2014Humanitarian news and views of International Crisis Group. Eritrea’s youth exodus has significantly reduced the young nation’s human capital. 

  ---//--- 

  

Fourth Red Sea Afar People’s Conference  Semera, Afar Regional State Capital 

 August 09-11 2014

  Press Release

 ---//---

 

Eritrea's president wasn't invited to Washington, but does it matter?

Eritrea has sometimes been called the North Korea of Africa. The government of Afwerki, who's held power since Eritrea gained independence from Ethiopia in 1993, has been accused of major human rights abuses, including forced labor and detainment without due process.

 

Science Focus Urged at First U.S.-African Leaders Summit
Fifty African leaders have been invited to the three-day summit, convened by US President Barack Obama in Washington DC, United States.

Egypt Announces Plans to Build New Canal Alongside Suez

Egypt has announced plans to build a new canal alongside the Suez. The multibillion-dollar project is aimed at expanding trade along the fastest shipping route between Europe and Asia.

 

Russia bans agricultural imports from west in tit-for-tat sanctions move

 ---//---

 

Libya Is Fast Following Somalia's Road to Ruin - We Must Act Now to Stop It 

ANALYSIS 

 

 ---//---

 

Bodies in the Desert

---//---

 

UNHCR Condemns Forced Return of Eritrean Asylum Seekers From Sudan

---//---

 

AN OPEN LETTER TO THE ERITREANS GATHERED TO OPPOSE THE BOLOGNA FESTIVAL 

  ---//---

 

Eritrea president targeted by new Swedish law

 Swedish law firm reports Isaias Afewerki and several ministers to the police for crimes against humanity.

 

Israel breaks up migrant camp

 A group of asylum seekers, mainly from Eritrea and Sudan, left Israel's Holot detention centre on Friday in a mass act of civil disobedience.

 

Australia joins condemnation of Eritrea

 Australia has joined international condemnation of the African nation of Eritrea for alleged human rights violations.

 

UN agency to probe rights violations in Eritrea

 

The human rights crisis in Eritrea has been forgotten for too long and the scale of violations is unparalleled, putting the country among the worst human rights situations worldwide. 

  

Eritrea faces UN human rights probe

 

 The UN's Human Rights Council (HRC) has set up a commission of inquiry into Eritrea, seen as one of the world's most repressive states.

 

Eritrea's Communications Disconnect

  Only 1 percent of Eritrea’s population have a landline, according to ITU data, and only 5.6 percent have a mobile phone—the lowest share in the world.

 

UN investigator says thousands flee Eritrea every month

 

A United Nations human rights investigator said Thursday that 4,000 Eritreans desperate to escape its government’s rights abuses are fleeing the country every month — almost double from just a year ago.

 

Eritreans Flee Repression, Says UN Rapporteur

Some 4,000 Eritreans flee their country each month because of government repression and military conscription, according to a UN investigator. Many arrived in Italy as boat refugees.

 

Eritrea consulate still extorting ‘diaspora tax’ in Canada, a year after top diplomat expelled over scheme

‘Isn’t it an irony? … They want me to confess and say I’m sorry I left the post I was given by the Eritrean government’

 

Emigration has left Eritrea ‘desolate’, say bishops

Young Eritreans seek to live in “peaceful countries … countries of justice, of work, where one expresses himself loudly, a country where one works and earns,” said the letter, published June 9 on the Diocese of Keren website. Many others were now in the army or prison.

---//---

 

Migrants crossing the Mediterranean: key numbers

The top three nationalities of the top illegal border crossings into Italy and Malta, according to the European Union border coordination agency Frontex, are Eritrean, Syrian, and Somalian.

---//---

 

Eritrea 'desolate' Catholic bishops

 Four Eritrean Catholic bishops have published a letter criticising life in the country - a rare move in one of the world's most tightly controlled states.

  

Caught migrants face squalor and death in Libya

  

The men are sick, most sit passively on the floor. Some have moved into the building's metal rafters. They come from most of the countries in Africa; Niger, Eritrea, Gambia and Egypt to name a few.

---//---

 

Migration surge hits EU as thousands flock to Italy

 

 At least a third of the latest arrivals are Syrians, fleeing that country's civil war. But other significant numbers are coming from Afghanistan and Eritrea.

---//---

 

Spain's Melilla enclave stormed by migrants

  ... Many of those making the dangerous journey come from Eritrea and Somalia.

---//---

 

Despite sanctions, Deputy Mayor celebrates conflict-prone state of Eritrea

It is a one-party state with a knack for repression. There are an estimated 10,000 political prisoners filling its jails, according to Amnesty International. There are more journalists in jail in Eritrea than anywhere else in Africa. Reporters Without Borders ranks it last in the world on press freedom, below North Korea.

 

 

According to Simon Allison who spoke to Dan Connell, a long time Eritrea security and social issues watcher, about the perils that await Eritrean refugees, and why they are so desperate to leave in the first place.  

 ---//---

  

 

Eritrea: ‘The sheer numbers of people fleeing tell the story’

 

There is no better symbol of the failure of the Eritrean state than the thousands of refugees who abandon it every week, ...

 ---//--- 

 

Fear to Phobia in the Ambiguity of Eritrean Image!

By Daniel Teclegiorgis

---//--- 

Asmara Expo 69: the Lost Age of Industrialization in Eritrea

---//---

Crisis In The Eritrean Army

Many conscripts, including junior officers, have disappeared inside the country or escaped across the border to Sudan and, to a lesser extent, to Ethiopia.

 

Kenya: We Will Win the War On Terror - Ole Lenku

Nairobi — Interior Cabinet eradicate terrorist activities in

 

 

"ንዑ'ሞ ረኣዩ!" ሓዳስ ህግደፋዊት ፊልም

 

 

ዜና 14-09-2014 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 13-09-2014

ኢሳይያስን ምትላልን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ!

 

መግለጺ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ!

 

ኤርትራ ንኤርትራውያን? ንመን ድኣ!  (ቀዳማይ ክፋል)

                                                       (ካልኣይ ክፋል)

                                                                     (ሳልሳይ ክፋል)

ብሚኪኤለ (ኣራንሺ)

 

ዜና 13-09-2014

 

ህግደፍ ኣሕነቕኒቑ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 12-09-2014

 

 ኣምባሳደራት ህግደፍ ብዘይካ ጉጅላዊ ረብሓ ዘሰስን ፈስቲቫላት ምድላውን ፈላሊኻ ግዛእ ድሑር ጎስጓሳት ምክያድን ካልእ ዕማም ዘሎ ኣይመስሎምን።

ካብ ምልኣተ ጸጋይ

 ድ,ሰ,ደ,ኤ, 

 

ፍሉይ መደብ በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

 ---//---

 

ዜና 11-09-2014

 

ዜና 10-09-2014

 

ድምጽኹም ኣብ ኩሉ ዓለም ተሰሚዑ!

ብወድ ቐሺ

  

ዜና 09-09-2014 

 

ዜና 08-09-2014

 

ዜና 07-09-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 06-09-2014

“መገዲ ሓርነት ገዲፍና ጓል መገዲ ምንዳይ የብቅዕ”

 

… ገዛና ዓጽያቶ ናበይ ከይዳ?

ብሲራክ ተኸስተ

  

ትዕዝብተይ ኣብ ሕብረተሰብ

ቲዕቲዕ

 

ንግበሮሞ ኣይነጸብቆ!

ብሰናይ

 

ዜና 06-09-2014

 

ዘተ ፍሉያት ሓለፍቲ ህግደፍ፡

  (ዋዛን ኣዋዘን)

   

ኤርትራውያን ስደተኛታት ... ክመሃሩ ይኽእሉ!

ብዓንዶም ኢዮብ

 

ዜና 05-09-2014

 

መግለጺ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን

 

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

 

ዜና 04-09-2014

 

ፍሉይ ብስራት ካብ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

 

ዜና 03-09-2014

 

ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንሓርነት

 ካብ ሓውኹም መሲናስ፡ ኣካል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት

 

መግለጺ ባሕቲ መስከረም

ኤስደለ

 

ዜና 02-09-2014

 

መደብ ክረምታዊ ማእቶት ኣይንፍረ ንወረ 

ብድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ 

 

ዜና 01-09-2014

 

ብምኽንያት መበል 53 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ 

 

ዜና 31-08-2014 

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 30-08-2014

“ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘሽካዕልል ስርዓት ህልውንኡ ከብቅዕ ኣለዎ”

  

ዜና 30-08-2014

 

ዜና 29-08-2014

 

እዚ ጃንዳ ድኽ ድኽ ክነሱ ተደቢሩ'ዩ ዝስዕስዕ ዘሎ

ብላይላ ኣሕመድ

 

ዜና 28-08-2014

 

ዜና 27-08-2014 

 

ዜና 26-08-2014

 

ዜና 25-08-2014

 

ኰምበለለ ወያነ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ ኣባል ህዝባዊ ምቅስቓስ ንሓርነት

 

ዜና 24-08-2014

 

ዜና 23-08-2014

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ  

ናይ ተወረርኩ ዓውዓውታ ሓድሽ

መቃነይ ስልቲ ጃንዳ ህግደፍ

 

ዜና 22-08-2014 

 

ቤት ማሕዩር ብድሆ መሽቆራቑር ሕሰም

 

ብብርሃን ተስፋ

 

ዜና 21-08-2014

 

ዜና 20-08-2014

 

ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ንፋዕ የብሉን

 ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዘይበሎ እሞ እንታይ ኣሎ; ''መገዲ ክጸርግ ሓሲበ ነይረ፡

ደሞዝ ሰራዊት ክገብር ሓሲበ ነይረ፡ ምግቢ ውሕስና ከረጋግጽ :

መርሓ ጎደና ሓንጺጸ፡ ...''

 

ዜና 19-08-2014

 

ዜና 18-08-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ  ለኡል ጋይም

 

ዜና 17-08-2014

 

ዜና 16-08-2014

 

ኣቤት ተትርእያ!

                                                 ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 15-08-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ሓናዊ ኣሕመድ ኢድሪስ 

 

ኣብ ራብዓይ ኮንፈረንስ ደሞክራስያዊ ውድብ

ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ

ብሓው ልኡል ጋይም

 

ቃለ መሕተት ምስ ስዒዳ ዑስማን 

 

ዜና 14-08-2014

 

 ቃለ መሕተት ምስ ኣሕምድ ዓብዱ  

 

ዜና 13-08-2014

 

ዜና 12-08-2014

 

ኤርትራ ኣብ ገምገም ገደል! ምሕጽንታ ንህዝቢ!

ብዘካርያስ ክብረኣብ 

 

ዜና 13-08-2014

 

ዜና 12-08-2014

 

ደምዳሚ መግለጺ ራብዓይ ኮንፈረንስ ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

 

ዜና 11-08-2014 

 

ዜና 10-08-2014

 

ጸብጻብ ራብዓይ ኮንፈረንስ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ 

 ቀዳማይ ክፋል 

ካልኣይ ክፋል

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 09-08-2014

ድሕነት ህዝቢን ሃገርን፡ ናይ ቀዳሞት ቀዳምነት’ዩ!

 

ዜና 09-08-2014

 

ዜና 08-08-2014

 

 በዳሊ ክትክሕሱ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

"እንተዘይሞይትካ ኣይቀትሉኻን"

ብሲራክ ተኸስተ

 

 

ጅምላዊ ምዕጣቕ ህዝቢ ኤርትራን ምዕባለኡን

ካብ ግዱሳት ዜጋታት

  

ዜና 07-08-2014

 

ኣካዳሚያዊ ስልጠናን ሞያዊ ትምህርትን

 

ዜና 06-08-2014

 

 ዜና 05-08-2014

 

   መልእኽቲ ወጋሕታ 02-08-2014

ቀባሪ ዝሰኣነ ዝሞተ ስርዓት!

 

ዜና 04-08-2014

 

ዜና 03-08-2014

 

ዜና 02-08-2014 

 

ን44 ዓመታት ዝነቀወ ዝብኢ ሃገርና!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ቃል ሃብቶም

ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

  

ዜና 01-08-2014

 

ዜና 31-07-2014 

 

ናይ ሕልና ባርነት

 

ዜና 30-07-2014

 

ንገዛኦም ምለሱዎም!

ሓውኹም መሲናስ

 

ስለምንታይ ፌስቲቫል ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 29-07-2014

 

መግለጺ ዒድ ኣልፈጥር ወጋሕታ ሳሊና

 

ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር!

 

ስራሕን ኣሰራርሓን ዝሰኣነ ህግደፍ

  

ዜና 28-07-2014

 

ዜና 27-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 26-07-2014

 ሰይጣን ከምስል ጸሎት ብድሕሪት ይጅምር!

    

ዜና 26-07-2014

 

ምውርራስ ተሞክሮ ህግደፍ!

 

ናይ ህዝቢ ድምጺ ንኹን!

 ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 25-07-2014

 

ጻውዒት ክተት!

ደለይቲ ፍትሒ

 

ዜና 24-07-2014

 

ዜና 23-07-2014

 

ችቸቶ!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ   

 

ዜና 22-07-2014

 

ዜና 21-07-2014

 

ህይወት ካብ ኮሎጃት ዝምረቑ ኤርትራውያን ካብ ስግኣት ናብ ስግኣት

ድ.ሰ.ደ.ኤ

 

ዜና 20-07-2014

 

መሬት'ዶ ንቐብሪ ወይ መሰል ንኽብሪ!

ብንጉሰ

 

ዜና 19-07-2014

 

ዘመን!

ቀሺ ሙሴ ሽሻይ

 

ዜና 18-07-2014

 

ኣያታትና ዝሓቅሉ ስፍራ ዒራዒሮ፤ ትሕቲ ዕድመ ህጻውንትና ዝማስንሉ ስፍራ “ቀይሕ ኮኮን”

ብብርሃን ተስፋ

 

መን'ዩ'ቲ ጉሒላ?

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

  

ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

 

ናይ ሰብ ፍትሒ ኩቢ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 17-07-2014

 

ሰስኑ!

 

ዜና 16-07-2014

 

ዜና 15-07-2014

 

ቦሎኛ! 

 

ደምዳሚ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ

 

ዜና 14-07-2014

 

ዜና 13-07-2014

 

መንእሰይ ወለዶ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 12-07-2014

ክብርታትን ልምድታትን ዘዕኑ ምስ ምንታይ ይቑጸር!

  

ዜና 12-07-2014

 

ልቢ ነዕቢ!

ብወድ ቐሺ

 

ሻዕቢያ!

 

ዜና 11-07-2014

 

መን ኣሎ?

 

መተሓሳሰቢ!

 

ቅንያት ሃገር ጥራይ ትሃሉ!

 

ዜና 10-07-2014

 

ዜና 09-07-2014

 

ዜና 08-07-2014

 

ዘፋነኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ!

ምስሉ ተኪኤ

 

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ

ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 07-07-2014

 

ዜና 06-07-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 05-07-2014

ብዳንኬራን ጓይላን ገበን ጉጅለ ኢሳይያስ ኣይክወልን!

 

ህልቂት ሰለስተ ጥቅምቲ!

 

ዜና 05-07-2014

 

ፌስቲቫል ቦሎኛ!

 

ዜና 04-07-2014

 

ኣብ ቦሎኛ ዝበሽቀጠ ሕንቃቐ ህግደፍ ክሰዓር ኣለዎ

 

ኣብ ሓዘን ዳስ ምስዕሳዕ ባህልና ኣይኮነን!

 

ዜና 03-07-2014

 

ዜና 02-07-2014

 

ዜና 01-07-2014

 

ዜና 30-06-2014

 

ዜና 29-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 28-06-2014

 

 ዓገብ ንዳንኬራ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ!

  

ዜና 28-06-2014

 

ኣይስወጠኩምንድዩ!?

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 27-06-2014

 

ቻተም ሃውስ ካብ ሃለዋት ህዝቢ ኤርትራስ ሃለዋት ህግደፍ!

ብከሪም ዓምር

 

ከብድን ሑቖን!

 

ዜና 26-06-2014

 

ሕድሪ ዘጽነዐ'ዶ ሕድሪ ዝበልዐ!?

 ብሲራክ ተኸስተ

  

ዜና 25-06-2014

 

ዜና 24-06-2014

 

ሓድሽ ቅዋም ህግደፍ!

ብሲራክ ተኸስተ 

 

ሓውኻ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ'ዩ ዘሎ!

ብረድኢ መሓሪ /ኣለና/

 

ዜና 23-06-2014

 

ዜና 22-06-2014

 

ኣበይ ምሃለና!

 

ምስኦም ውዒለ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 21-06-2014

 

 ሕድሪ ሰማእታትና ጠሊምካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዕንደራ የብቅዕ!

  

ዜና 21-06-2014

 

ምኽርኹም ሃቡና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መስዋእቲ ጀጋኑ

 

ዜና 20-06-2014

 

እዞም ስውኣትና ሕድሮም ተተግቢሩ'ዶ?

 

ጳጳሳት ኤርትራ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ክልተ ሞት ኣብ ሓደ ህሞት ኤርትራ ህያብ ስውኣትና'ያ!

ብታደሰ ኪዳነ

 

ዜና 19-06-2014

 

ከም ዓረም ክሓልቡ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዜና 18-06-2014

 

ዲያስፖራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባሌታቱ ኣብ ኤርትራን ኣተሓሕዝኡ ብስርዓት ህግደፍን

ብብርሃን ተዓገስ

 

ዜና 17-06-2014

 

ኣላጋጭ’ዶ ምስሉይነት

ምንጭታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ

  

እንተትቅልቀል!

ካብ ወድ ቐሺ

 

ዜና 16-06-2014

 

ዜና 15-06-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 14-06-2014

 

ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከም ዝሞተ!

 

ዜና 14-06-2014

 

ኮረኔል ወዲ ፍርዙ ዝወደቐ ኮኸብ

ብብር