ምህርትኻ ኣርእየና?

 ካብ ሓው መሲናስ

---//---

 

 ትንታነ ዜና

ሓሙስ 18-12-2014

---//---

 

መግለጺ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ

 ብዛዕባ ስርዓት ህግደፍ መንነት ዜጋታት ኤርትራ ንምምንዛዕ ዘካይዶ ዘሎ እስትራተጂካዊ ዕማም ብዝምልከት ዝወጸ አዋጅ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 13-12-2014 

መፍትሒ ኩለንተናዊ ጸገማት ሃገርና ኣብ ኢድ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ’ዩ ዘሎ።

---//---

 

መግለጺ ሓዘን!!

ክብርቲ ተቓላሲት ብጸይትናን ሓብትናን ወይዘሮ ህድኣት ሓጎስ፡

ዕቑባዝጊ ድቡስ
ኣቦ-መንበር ፈጻሚ ኣካል
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ
11 ታሕሳስ 2014

---//---

 

ረፑብሊክ!

 ካብ ሓው መሲናስ

 ---//---

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 11-12-2014

---//---

 

ዜና ዓርቢ ሓርነት 

ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት፡ ኣብዘን ዝሓለፋ ቀዳምን ሰንበትን ህዝቢ ኤርትራ ንምልካዊ ስርዓት
ሓቢሩ ሓግሒጉ ንኸኣልዮ ዝጽውዕ መልእክቲ ዝሓዘ ስእላዊ ጽሑፍ (ግራፊቲ/graffiti ) ን ፖስተራትን ስቲከራትን
ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ስኢሎምን ለጢፎምን።

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 06-12-2014 

“ካብ ጸባ ዘይተረኽበስ ካብ ማይጨባ”

 ---//---

 

ኣበይ ኣለኺ ዱላ ኤርትራውያን?

                         ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 

 ---//---

 

 ቆለን ስኽራንን ኤርትራውያን!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 

 

ኣንቲ ባንዴራና!

 ካብ ሓው መሲናስ

 ---//--- 

 

ድሕሪት ዝግስግስ ጉዕዞ ቁልቁለት የብቅዕ!

ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 29-11-2014 

“መዓር ገዲፉ መዓር ዘናዲ ኤርትራዊ የልቦን”

---//--- 

 

ዘይወግዓዊ ሚኒስተር ህግደፍ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  ---//---

 

ዘመነ ጸልማት!

ብሲራክ ተኸስተ

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ

መልሓሱ ዝተቖርጸ መዓር ኣየስተማቕርን

---//--- 

 

ጥርሙዝ ህግደፍ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  ---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 22-11-2014 

“ጠንቂ ሕሰመ መከራ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ‘በር ግዳማዊ ኣይኮነን”

---//---

 

"ብዓል ዕዳ እንተሞተዕዳ ነይተርፍ"

ብሲራክ ተኸስተ

 ---//---

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 20-11-2014

---//---

 

ናይ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ 

(ደግሓኤ) ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮ

    

ብኢ-ሜይል ኣድራሻና 

ዝመጸና ዉዑይ ሓበሬታ

ብጠለብ መኮንናት ሰራዊት ኤርትራ ዝተጸውዐ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት  ፍሊጶስ
ዝርከቦም ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብዎ ኣብ ቫሊነኪ ኣኼባ ተኻይዱ 

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 15-11-2014 

 ዓቕሊ ጽበት ዝወለዶ ሽርሕታት ህግደፍ ክንቀሓሉ ይግባእ!

 

ኮፍ ኢልካ ኣይትጸበ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 08-11-2014 

 

 ኤርትራውያን ኣበይ ኣለና?

 

ደምዳሚ መግለጺ

ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ደግሓኤ

---//---

  

ብኢ-ሜይል ኣድራሻና ዝበጽሓና ሓበሬታ 

ጀነራል ፍሊጶስ ንኣዘዝቲ ሰራዊት “ቅዳሕ መልእኽቲ ናብ ኢሳይያስ ምስዳድ ኣየድልየኩምን እዩ” ይብሎም

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 11-11-2014 

መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻእ 

ቆራጽ ፖለቲካዊ ውሳኔ ይሓትት

 

 ---//---

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 13-11-2014

---//---

 

ናይ ህበይ ንጉስ፡ ባዕሉ ይኹምር ባዕሉ የፍርስ

 ብሲራክ ተኸስተ

 

እዋናዊ ዛዕባ 03-11-2014

“ኣብ ዘየሰሓየና ኣይንሕኸኽ”

 ---//---

 

ደሃያዶ ኣሎካ?

ካብ ሓውኻ መሲናስ

---//---

  

መልእኽቲ ወጋሕታ 01-11-2014 

ብሶላኣ ከምዝጠፍኣ መርከብ ክንከውን የብልናን

---//---

 

መግለጺ ሓዘን

ግሃድኤ

 

 ትንታነ ዜና

 

ዘርኢ ሓነት'ዩ!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ናይ ሓዘን መግለጺ

 ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

  

ናይ ሓዘን መግለጺ

መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 25-10-2014 

ህዝብን ሃገርን ዝርብሑ ካብ ህዝባዊ መንግስቲ ጥራሕ’ዩ።

---//---

 

ትንታነ ዜና

  ---//---

 

መልእኽቲ ጽንዓት

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

  

ክትሓስቦ'ኳ ዘጨንቕ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ሄግልን ህግደፍን ብመንጽር ፍቕሪ ጎንጺ

  ብሲራክ ተኸስተ

  

ትንታነ ዜና

 

 ሓበሬታ፥

ሓውኹም መሲናስ

 

ቃልሲ ሓርነት፡ ብጽልኢ መላኽን ሰዓብቱን ዘይኮነስ፡

ብፍቕርን ክብርን ደለይቲ ፍትሒ'ዩ ዚዕወት!

ቀዳማይ ክፋል

ካልእይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተነጸለ ጉጅለ ብህዝቢ’ውን ክፍንፈን ኣለዎ

 እዋናዊ ዛዕባ

 

መግለጺ ሓዘን መስዋእቲ ሃገራዊ መራሒ ተጋ/ሸክ ሓምድ ሳልሕ ቱርኪ (ኣቡ ማጅድ)

 ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

 

መግለጺ ሓዘን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

 

ናይ ሓዘን መግለጺ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 11-10-2014 

 

 ኢሳይያስን ኮራኹሩን ኣብ ውራውራ ህዝብና ኣብ ጓህን ሓዘንን ስጋብ መዓስ

  

ትንታነ ዜና 09-10-2014

 ---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 07-10-2014

ሓዘንን ኣውያትን ዘይበለየላ ሃገር

---//---

 

‘ደቂሰ ነይረ ተበራቢረ’ ላልማየ ላሎ! ኣቶ ገብሩ ኣስራት፡

 ረድኢ መሓሪ

/ኣለና/

 ---//---

  

 መልእኽቲ ወጋሕታ 04-10-2014 

ህልቂት ዜጋታትና ከብቅዕ ዕድመ ኢሳይያስን ስርዓቱን የብቅዕ።

---//---       

 

ብደውና ካብ ሞትና...!

 ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 30-09-2014

 ውሽጣዊ ቅልውላው ብምስሉይ ዲፕሎማሲያዊ ሃልኪ ኣይፍታሕን።

  

---//---

ዝኽሪ ንግዳያት ባሕሪ ላምፐዱዛ 

ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ክቡራት ፈተውትና፡ ነቶም ዕለት 3. ጥቅምቲ 2013 ብጃምላ ኣብ ባሕሪ ላምፐዱዛ ዝበረሱ ኮኑ ቅድሚኦምን ድሕሪኦምን ኣብ ምድረበዳን ጫካን ዒራ-ዒሮን ዝጠፍኡ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ሓቢርና ክንዝክሮም ብትሕትና ጻውዒትና ነቕርብ። ብደሓን ምጻ/ምጹ!

ሓበሬታ ካብ፡ ፍረወይኒ ሃብተማርያም 0163-231 57 28

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 27-09-2014

ዓወትናን ሓርነትናን ኣብ ኢድና’ዩ ዘሎ።

 ---//---

 

ምስጋና ንወጋሕታ፥

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 ---//---

 

ትንታነ ዜና 

ሓሙስ 25-09-2014

 ---//---

 

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

እንጸባጸበሉ እዋን ሕጂ ኢዩ

           ታደሰ ኪዳነ በርሚንግሃም       ---//---   

 

መርሃዊተይ!

 ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

ጋዜጣዊ መግለጺ

 መርበብ ኤርትራውያን ሲቪካዊያን ማሕበራት አብ ኤውሮጳ

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 20-09-2014

መላኺ ኢሳይያስ ስጋብ ዝሃለወ ራህዋ ክህሉ ማለት ዘበት’ዩ።

---//--

 

ቃል መቓልሕ ፎርቶ  

ዓርቢ ሓርነት 

---//---

 

 ሓበሬታ

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

ትንታነ ዜና 18-09-2014

---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 16-09-2014

ዓንድታት ልሳን ህዝቢ ብሕታውያን ጋዜጣታት

 ሃገርና እንዝክረላ ወርሒ መስከረም።

 ---//---

 

ደቀይ ተንስኡ'ባ!?

ቀዳማይ ክፋል     ካልኣይ ክፋል

ካብ ሓውኹም መሲናስ

---//---

 

ምንስቴር ወፃኢ ኣሜሪካ መጠንቀቂ መገሻ ናብ ኤርትራ ሂቡ!

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 13-09-2014

 

 ኢሳይያስን ምትላልን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ!

  

"ኣብቲ ሓርነት ዘለዎ፡ ስርዓት ኣሎ።"

ብሲራክ ተኸስተ

  

ህግደፍ ኣሕነቕኒቑ!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

06-09-2014

 “መገዲ ሓርነት ገዲፍና ጓል መገዲ ምንዳይ የብቅዕ”

---//---

  

ሕድሪ ስውኣትና ሰኒቕና ቃልስና እነሐይለላ ክብርቲ ዕለት ባሕቲ መስከረም ንታዓጠቕ

እዋናዊ ዛዕባ

 

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት!

ካብ ሓውኹም መሲናስ፡ ኣካል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት

 ---//---

 

መግለጺ
ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም 2014

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

---//---

 

ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 53 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ
ብኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ዝወጸ መግለጺ

 ---//---

 

ፍሉይ ብስራት ካብ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና

---//---

 

መልእኽቲ ወጋሕታ

30-08-2014

“ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘሽካዕልል ስርዓት ህልውንኡ ከብቅዕ ኣለዎ”

 

ብምኽንያት መበል 53 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ

---//---

 

… ገዛና ዓጽያቶ ናበይ ከይዳ?

ብሲራክ ተኸስተ

...//...

 

ናቕፋ ተዛሪቡ 

ዜና ዓርቢ ሓርነት 

---//---

 

ስብሓት ይኹንኩም ዝኸበርኩም ወጋሕታውያን። 

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 ---//---

 

ኰምበለለ ወያነ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ ኣባል ህዝባዊ ምቅስቓስ ንሓርነት 

----///----

 

መን ኢዩ መርበብ ሓበሬታ መስከረም.ነት

 ብጋንታ ንሓርነት (Harnnet Team)

---//---

 

ትንታነ ዜና

 ሓሙስ 21-08-2014

---//---

 

ሞት ደፋር!!

(ናይ ሓዘን መግለጺ)

ብገዛኢ ኪዳነ

---//--- 

 

ጥሉል ክራማት’ዩ ከሪሙና፡ እንተ’ቲ ዝርካቡ ናይ ገጠር መንእሰይ ግን …

ካብ ውሽጢ ሃገር 

 ---//---

 

እዋናዊ ዛዕባ 18/08/2014

ቅዝፈት ህዝብና ይቕጽል

ህግደፍ ኣብ ዳንኬራ ይዓስል

---//---

 

ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ንፋዕ የብሉን

ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዘይበሎ እሞ እንታይ ኣሎ; መገዲ ክጸርግ ሓሲበ ነይረ፡ ደሞዝ ሰራዊት ክገብር ሓሲበ ነይረ፡ ምግቢ ውሕስና ከረጋግጽ መርሓ ጎደና ሓንጺጸ፡ ማርሳታትን ወደባትን ክሃንጽ እየ...

---//---

 

 

 

 

 

 

Obama Announces Historic Revamp of US-Cuba Relations

U.S. President Barack Obama announced a major shift in U.S. relations with Cuba on Wednesday, after the country’s communist leaders released Alan Gross, an American who had been imprisoned there for five years. 

---//---

 

enmark: Eritrea Immigration Report Deeply Flawed

 A Danish immigration report on Eritrea that suggests changing refugee policy for Eritrean asylum seekers is deeply flawed.

 ---//--- 

 

Ethiopian health workers arrive in Liberia to help fight Ebola

MONROVIA (Reuters) - Scores of Ethiopian health workers arrived in Liberia on Tuesday to bolster the response to an Ebola outbreak ...

 ---//---

 

Kenya: 15 NGOs Deregistered On Suspicion of Funding Terrorism

Fifteen NGOs have been de-registered, their bank accounts frozen, assets repossessed and their names forwarded to the CID,...

 ---//--- 

 

Obama to Approve New Russian Sanctions

President Barack Obama has decided to sign legislation authorizing more sanctions on Russia for its role in the Ukraine crisis, the White House said Tuesday.  ---//--- 

 

Pakistan mourns after Taliban Peshawar school massacre

The Pakistani city of Peshawar is burying its dead after a Taliban attack at a school killed at least 132 children and nine staff.

---//--- 

 

&A: Eritreans escape to torturous Sinai

On international Human Right Day, Al Jazeera spoke to Meron Estefanos about the ordeals of the Eritrean refugees caught up in the dangerous web of human traffickers.

---//---

 

Djibouti FM hails 'excellent' ties with neighbors -except Eritrea

"Eritrea is not willing to negotiate or be part of the regional peace process," he said.

---//---

 

East African Leaders Push Ahead With Controversial Lapsset Transport Corridor

Kenya's former President Mwai Kibaki and late Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi were among leaders who signed the agreement to kick off the LAPSSET project in 2012.

---//---

 

Japan election: Voting in Shinzo Abe's snap poll

Millions of Japanese people are voting in a snap election called by Prime Minister Shinzo Abe to boost support for his economic reforms.

 ---//---

 

The tragic story of the Eritrean teenager killed just as he made it into Britain

After two months of living in limbo in Calais and half a day hanging inches from death, Ahmed Osman must have felt that his 3,000-mile journey from Eritrea ...

---//---

 

Nigeria: Two Suicide Bombers, 4 Others Die in Kano Market Blasts

Six persons died yesterday while seven others were injured when two female suicide bombers blew up themselves at Kantin Kwari textile market 

 

---//---

 

CIA 'violated human rights' - Afghan president

Afghan President Asraf Ghani has said the CIA's brutal interrogation programme "violated all accepted norms of human rights in the world".

---//---

 

Seventy Ethiopian migrants drown off Red Sea coast of Yemen

(Reuters) - At least 70 Ethiopians drowned when a boat used by smugglers to transport illegal migrants to Yemen sank in the Red Sea in rough weather,... 

---//---

 

press freedom body highlights plight of Eritrea’s jailed journalists

In Eritrea, political prisoners are being detained and tortured, sometimes in steel shipping containers without any form of trial, simply because they expressed their opinion.

---//---

  

Zimbabwe's Joice Mujuru denies anti-Robert Mugabe plot

Zimbabwe's Vice-President Joice Mujuru has rejected accusations of corruption and plotting to kill President Robert Mugabe as "unfounded" and "ridiculous".

---//---

 

US Defense Chief in Iraq to Discuss Islamic State Fight

U.S. Defense Secretary Chuck Hagel is in Iraq to meet with Prime Minister Haider al-Abadi and American commanders,...

---//---

 

Joint Communiqué on UN Commission of Inquiry (COI) on Eritrea 

Spokesperson of the Joint Task Force

Eritrean Solidarity Movement for National Salvation (ESMNS) and

Eritrean Youth Solidarity for Change-North America (EYSC-NA)

December 4, 2014

---//---

 

A chronology of key events:

The UN Refugee Agency says there has been a sharp rise in the number of people fleeing from Eritrea to Ethiopia, and that many are thought to be fleeing a renewed conscription drive by the armed forces

 ---//---

 

Eritrea is the only African country to have no privately-owned news media.

 The government has maintained a monopoly over domestic radio and television since independence. The few privately-owned newspapers were all closed in 2001 as part of a crackdown on the opposition.

 

enmark: Anger over bid to curb asylum for Eritreans

Reactions came on Monday after the Danish Justice Ministry stated last week that Eritreans arriving in Denmark after "fleeing their home country’s authoritarian rule and compulsory military service will no longer be automatically granted asylum."

 ---//---

  

Wife and child of Islamic State leader al-Baghdadi arrested in Lebanon

Woman said to have been travelling with fake passport as she crossed from Syria is being questioned at defence ministry

 ---//---

  

G20 Anti-corruption Action Plan Seeks Transparency

The G20 nations, comprising the world’s largest economies, met in mid-November in Brisbane, Australia, and came up with an action plan on how to fight corruption. 

---//---

  

Al-Shabab massacres non-Muslims at Kenya quarry

Somali militants have killed 36 non-Muslim quarry workers near the north Kenyan town of Mandera.

 ---//--- 

 

 Denmark tightens restrictions on Eritreans

A massive increase in refugees from Eritrea earlier this year led Denmark to put a halt to asylum for Eritreans..

---//---

 

Ferguson shooting: Protests spread across US 

A dozen US cities have seen new protests over the decision not to charge a white policeman who shot a black teenager in Ferguson, Missouri.

---//---

 

Number of Eritreans seeking asylum in Europe increases threefold in a year

The number of Eritreans seeking asylum in Europe has nearly tripled over the past year as mainly young refugees stream out of one of the world’s most secretive countries

---//---

Kenya bus attack: Military 'kills 100 Shabab militants'

The Kenyan military has killed more than 100 al-Shabab militants linked to a deadly attack on a bus, Kenya's deputy president says.

---//---

 

Eritreans 'fleeing conscription drive' for Ethiopia - UNHCR

 A renewed conscription drive in Eritrea has led to a sharp increase in the number of youths fleeing to neighbouring Ethiopia, a UN refugee agency spokeswoman has told the BBC.

 ---//---

Libya air strike hits Tripoli's last functioning airport

A Libyan air force jet has carried out two attacks on Maitiga air base in Tripoli, the Libyan capital's last functioning airport.

---//---

 

UN Rights Commission Investigates Eritrea

A United Nations commission is looking into allegations of "widespread and systematic violations" by Eritrean authorities against the country's citizens.

  

Sudan: '1,000 Eritreans Seek Refuge in Sudan Each Month' - UNHCR

Geneva — More than 1,000 Eritrean refugees each month arrived in eastern Sudan during 2014,...

---//---

 

Ethiopia: 6,200 Eritreans Cross Into Ethiopia in Just Over a Month

The UNHCR office in Addis Ababa announced on Monday (November 17) that more than 6,200 Eritreans had crossed into Ethiopia over the previous 37 days. 

---//--- 

 

Eritrea: Number of Eritrean Asylum-Seekers in Europe Soars From Past Year - UN

The number of asylum-seekers in Europe from Eritrea during the first 10 months of 2014 has tripled compared with last year, with large numbers of refugees from the country also fleeing to neighbouring Ethiopia and Sudan, the United Nations Refugee Agency (UNHCR) said today.

---//--- 

 

Eritrea: Belgium has requested Italy to take back the refugees 

Where there used to be about 60 to 70 asylum applications of Eritreans every year … that number dramatically increased to 215 per month in July 2014 

---//---

 

Eritrean resistance steps up pressure on President Isaias Afewerki

Eritrea is the most closed and repressive country in Africa, routinely denying access to the international media.

---//---

 

Africa: G20 Summit Can Boost African Agriculture

There is much to celebrate: agricultural production in Africa has risen steadily over the last 30 years and its value has almost tripled,...

 ---//---

  

Putin Berates US Over Sanctions Before G20 Meeting

 

 President Vladimir Putin accused the United States on Friday of undermining the very trade institutions it created by imposing sanctions on Russia, ...

---//---

 

Jihadis who travel to Syria could be barred from UK return for two years

Suspects can re-enter if they agree to face trial, home detention, police monitoring or go on a deradicalisation course

---//---

 

Barack Obama defends US immigration reform pledge

US President Barack Obama has defended plans to use his overriding executive powers to push through changes to the nation's immigration system.

---//---

 

I represent Eritrea, a country known otherwise as an open prison; the North Korea of Africa - Luwam Estifanos

Four years ago Luwam Estifanos fled from the military in Eritrea in east Africa and paid $4,000 and risked her life to be smuggled across the border.

 ---//---

 

Egypt crackdown angers people in Sinai border town

Egyptian troops are pressing ahead with the demolition of hundreds of homes along the border with the Gaza Strip, 

---//---

 

Burkina Faso: Interim Burkina Faso Leader Rejects AU Deadline

Cape Town — The interim leader of Burkina Faso, Lieutenant Colonel Isaac Zida, has dismissed the African Union's two-week deadline to hand power to civilians.

---//---

 

Islamic State crisis: US to send 1,500 more troops to Iraq

The US is to send 1,500 more non-combat troops to Iraq to boost Iraqi forces fighting Islamic State (IS) militants, the White House says.

---//---

 

China, Japan Agree to Expand Dialogue

Japan says discussions are underway for a meeting to take place between Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Chinese President Xi Jinping

 ---//--

 

Singapore tops World Bank business ranking for ninth year

 Eritrea was at the bottom of the table, along with Libya, the Central African Republic and South Sudan.  "Doing Business" report 

 ---//---

 

Swiss monastery provides solace to Eritrean asylum seekers

 After a  harrowing flight from autocratic Eritrea, the last place Nuguse Teklestion expected to call home was the pastoral grounds of a Swiss monastery housing a mysterious black Madonna. 

 

Calais 'Jungle': Migrants hit dead end in journey to UK

According to recent reports from human rights groups, as many as 3,000 people a month may be fleeing Eritrea.

 

Rwanda seeking 400MW from Ethiopia

Kigali is exploring other avenues that will enable it achieve its ambitious second Economic Development and Poverty Reduction Strategy (EDPRSII) 

---//---

 

Hidden Oppression in Eritrea

 Every month almost 4,000 Eritreans flee to escape oppression, according to a United Nations special rapporteur.

---//---

 

Somalia: Report - Somali Troops Close to Recapturing Shabab Stronghold

The al-Shabab Islamist militia in Somalia is losing more ground in Barawe, its last revenue-earning port;

---//---

 

Australian Jets Conduct First Mission against Islamic State in Iraq

Australia's Defense Ministry said Monday that two of its aircraft conducted the mission overnight over northern Iraq, 

---//---

 

Brazil election: Dilma Rousseff to face Aecio Neves in run-off

Brazilian incumbent Dilma Rousseff has won most votes in the country's presidential election, but has fallen short of outright victory.

---//---

  

Eritrea: Sheikh Hassan Ibrahim Salem died at Sembel hospital 

Sheikh Hassen was detained in 2007 after he returned from Saudi Arabia and was kept in prison for seven years without charges. 

---//---

 

Somalia: After Godane - Al-Shabaab's New Leadership Fights Internal Reform

A month has passed since the US Government killed Ahmed Abdi Godane, former emir of Al-Shabaab, with a targeted air strike. 

---//--

 

Eritrea: Survivors of Lampedusa meet with Pope

About 50 survivors of that tragedy, mostly living in northern Europe, will travel to Lampedusa Thursday...

---//---

 

Competing Goals Could Frustrate Efforts to Fight Islamic State

Islamic State militants are considered so great a threat to so many countries that former enemies are now essentially on the same team.

---//---

 

ALLANA POTASH HOSTS HIGH-LEVEL ETHIOPIAN GOVERNMENT DELEGATION IN CANADA

Allana Potash Corp. (TSX: AAA) ("Allana" or the "Company") is pleased to report that its senior management hosted a delegation of top Ethiopian government officials in Toronto as part of the Africa - Canada Trade/Economic Summit held in Canada recently.

---//--- 

 

Australia approves strikes against IS in Iraq

The Australian cabinet has given its approval for fighter jets to join the US-led military action against Islamic State targets in Iraq.

---//--- 

 

Letter from Africa: Emptying Eritrea

In our series of letters from African journalists, film-maker and columnist Farai Sevenzo considers why Eritreans endanger themselves so much to reach Europe.

---//---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዜና 21-12-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 20-12-2014 

ኣብ ዴንማርክ ዝተርኣየ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ መላኺ ኢሳይያስ ክድገም ይግባእ!

 

ምህርትኻ ኣርእየና?

 ካብ ሓው መሲናስ

 

ዜና 20-12-2014

 

ሓንጸጽቲ ፖሊስ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ ኣብ ግምት ከእትውዎ ዝግበኦም ጉዳይ

  ምንጪ ገዳብ ኒውስ

  

ዜና 19-12-2014

 

ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል

---//---

 

መርማሪ ኮሚሽን ሰባኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ

ትርጉም ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 18-12-2014

---//--- 

 

ናይ ኲናት መንግስቲ ናይ ኲናት ኢኮኖሚ ይሃንጽ

 ---//---

 

ፖለቲካዊ ስልጣን ድሕሪ ህዝባዊ ኣረኣእያን ትካላዊ ኣሰራርሓን ይሰራዕ! 

---//---

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ መታን ከድምዕ ከስምዕ

 ድ,ሰ,ደ,ኤ,

 

ዜና 17-12-2014

 

ኢሳያስ ውድብ ጥራሕ ኣይኮነን ሰሪሑ፡ድሌቱ ዘተግብሩ ሰባት'ውን ሰሪሑ'ዩ!

ሰናይት ኣብርሃ 

 

ዜና 16-12-2014

 

ረፑብሊክ!

ካብ ሓው መሲናስ 

 

ዜና 15-12-2014

 

ሕድገት!

ብተወን ብርሃነ

  

ዜና 14-12-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 13-12-2014 

 መፍትሒ ኩለንተናዊ ጸገማት ሃገርና ኣብ ኢድ ነፍሰወከፍ ኤርትራዊ'ዩ ዘሎ!

 

ቆለን ስኽራንን ኤርትራውያን!

ረድኢ መሓሪ (ኣለና)

  

ዜና 13-12-2014

 

ኣበይ ኣለኺ ዱላ ኤርትራውያን?

ረድኢ መሓሪ (ኣለና)

 

ዜና 12-12-2014

 

 ኣንቲ ባንዴራና!

ካብ ሓው መሲናስ 

 

ድሕሪ ኣስታት ርብዒ ዘመን ርእሰ ከተማ ኣጸልሚቱ፡ ኣብ ገጠራት ቀንዴል ዝወለዐ መንግስቲ

 

ዜና 11-12-2014

 

ሚኒስተር ነስረዲን በኺትን ቢሮክራስያዊ ኣሰራርሓኡን

ምንጪ ገዳብ ኒውስ

ትርጉም ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 

 

ዜና 10-12-2014

 

ዳግማይ ኣብ እነካይዶ ዘሎን መሪር ተጋድሎ፡ ዕላማታት ዝተማለአ ነጻነታትን ሓርነታትን ከይሸራረፈና ጥንቃቔ ምግባር ከድልየና’ዩ!

ብኤደን ፍቕረየሱስ

 

ናይ ለብለብ ፖለቲካ ዓዲ ኣየእቱን!

ድሰደኤ

 

ዜና 09-12-2014

 

ዜና 08-12-2014

 

ንድሕሪት ዝግስግስ ጉዕዞ ቁልቁለት የብቅዕ!

ብሲራክ ተከስተ 

 

ዜና 07-12-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 06-12-2014 

ካብ ጸባ ዘይተረኽበስ ካብ ማይጨባ!

 

 ድሕሪ ኣስታት ርብዒ ዘመን ርእሰ ከተማ ኣጸልሚቱ ኣብ ገጠራት ቀንዴል ዝወለዐ መንግስቲ!

 

ዜና 06-12-2014

 

ሕጂ’ውን ተበግሶ  ዕርቂ መንግስቲ ቀጠር፡

ብኣበያ ኢሳያስ  ተጸናጊፉ

  ምንጪ ገዳብ ኒውስ

ትርጉም  ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ።  

 

 ዜና 05-12-2014

 

መስተያት ቤትና

  

ዜና 04-12-2014

 

''ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ብኻራ ይተሓራረድ ስለዘየሎስ...''

ብጀማል ኣሕመድ (ወዲ ገዳም)

 

ዜና 03-12-2014

 

ዘይወግዓዊ ሚኒስተር ህግደፍ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

  

ዜና 02-12-2014

 

ዜና 01-12-2014

 

ዜና 30-11-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 29-11-2014 

መዓር ገዲፉ መዓር ዘናዲ ኤርትራዊ የልቦን!

 

ዘመነ ጸልማት!

ብሲራክ ተኸስተ

 

ኤርትራዊ ወነ ቀቲልካ፡ ብወነ ደምህት ስልጣንካ ከተውሕስ ፖለቲካዊ ንድየት'ዩ!

ብክብረት ነጋሲ

 

ዜና 29-11-2014

 

ካብ ቃላት መራሕቲ ኤርትራ 

 

 

ዜና 28-11-2014 

 

ንዘይፍትሓዊ ጸረ ህዝቢ ምንቅስቓስ ብፍትሓዊ ሻራ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኢኻ እትምክቶን እትፍሽሎን

 ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 27-11-2014

 

ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዕርቃን

ዝተጠቕዑ ኣምባሳደራት

 ድ,ሰ,ደ,ኤ

 

ዜና 26-11-2014

 

ጥርሙዝ ህግደፍ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 25-11-2014

 

ዜና 24-11-2014

 

ዜና 23-11-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 22-11-2014 

 ጠንቂ ሕሰመ መከራ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ′ምበር ግዳማዊ ኣይኮነን!

 

"ብዓል ዕዳ እንተሞተ፡ ዕዳ ነይተርፍ"

ብሲራክ ተኸስተ

 

ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ህጻናት ካልእ ዕንወት ወለዶ!

 

 ዜና 22-11-2014

 

መድረኽ ሕራይን ምጽማምን የብቅዕ፡ ብመድረኽ ስለምንታይን እምብን ይተካእ!

ብሰላም

 

ዜና 21-11-2014

 

ኤርትራ ዋናታታ ኤርትራውያን ምዃንና መግለጺኡ እንታይ'ዩ?

ብሰናይ ዓርበረቡዕ

 

ዜና 20-11-2014

 

ዜና 19-11-2014

 

ቓለ መሕተት ምስ ስነ ጥበባዊ  ዳዊት ገ/እግዚኣብሄር 

 ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 18-11-2014

 

ናይ ኤርትራውያን ነገር ኮር ተገልበጥ እዩ፡፡

ብድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ 

 

ዜና 17-11-2014

 

ኮፍ ኢልካ ኣይትጸበ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ዜና 16-11-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 15-11-2014 

 ዓቕሊ ጽበት ዝወለዶ ሽርሕታት ህግደፍ ክንቀሓሉ ይግባእ!

 

ተልእኾ ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ

ብዓዋተ ዶት ኮም

 

ኮፍ ኢልካ ኣይትጸበ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 15-11-2014

 

ናይ ህበይ ንጉስ ባዕሉ ኹምር ባዕሉ የፍርስ

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ዜና 14-11-2014

 

ፈላላዪ ፖለቲካዊ ዘርኢ ህግደፍ ኣብ ባይታ የስፋሕፍሕ ከምዘሎ ተረዲእና ብውሕሉልን ሓላፍነታውን ኣገባብ ንቃለስ

ድሰደኤ

 

ዜና 13-11-2014

 

ዜና 12-11-2014

 

ዜና 11-11-2014

  

ቓለ መሕተት ምስ ሰለሞን ገ/ኺዳን

  ቀዳማይ ክፋል

  ካልኣይ ክፋል

 ሳልሳይ ክፋል

 

ደሃይ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ኤርትራ

 

መሲልዎም ደኣምበር ግዜን ቴክኖሎጂን ኣንጻሩ፡

ኣንጻር ውልቀ መላኺ'ዮም፡፡

ብሓናን ዓዚዝ  

 

ዜና 10-11-2014

 

"ብዙሓት ዝስንዮም ዘይብሎም ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ

ቆልዑ ኣብ ኣውሮጳ ከምዝኣተዉ ብኣሃዝ ንፈልጦም ኢና..."

ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 

 

ዜና 09-11-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 08-11-2014 

ኤርትራውያን ኣበይ ኣለና?

 

ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኣንጻር ስርዓት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ዘቕነዐ ጻዕሮም መሊሶም የሐይሉ!

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 08-11-2014

 

ዜና 07-11-2014

 

ቃለ መሕተት ምስ ሃብቶም ተኪኤ

 ቀዳማይ ክፋል

 ካልኣይ ክፋል

 

ዜና 06-11-2014

 

ፖለቲካ ደገ ደገ ዘይኮነ ዝጸባበቕሲ ውሽጥኻ ተፈቲሹ'ዩ ክጸርን ክቅርዕን ዘለዎ!

ብወድ ዕምረ

 

ወደን ከይሓምያስ ሰበይቲ ወደን!

 

ዜና 05-11-2014

 

ዜና 04-11-2014

 

ኤርትራውያን ስደተኛታት

ዳን ኮነል፡ ትርጉም ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ህዝቢ ብሓድነት'ዩ፡ ፈጺሙ ከኣ ኣይክጠፍእን'ዩ!

ቀሺ ማርቆስ ዘብሄረ ኣሜሪካ

 

ቃልሲ ሓርነት፡ ብጽልኢ መላኽን ሰዓብቱን ዘይኮነስ፡

ብፍቕርን ክብርን ደለይቲ ፍትሒ'ዩ ዚዕወት!

 ቀዳማይ ክፋል

ካልኣይ ክፋል

ሳልሳይ ክፋል

ካብ ሓውኹም መሲናስ 

 

ዜና 03-11-2014

 

ዜና 02-11-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 01-11-2014 

ብሶላኣ ከምዝጠፍኣ መርከብ ክንከውን የብልናን

 

ዜና 01-11-2014

 

ኤርትራ ንኤርትራውያን? ንመን ድኣ! 

  (ቀዳማይ ክፋል)

 (ካልኣይ ክፋል)

 (ሳልሳይ ክፋል)

  (ራብዓይ ክፋል)

   (ሓምሻይ ክፋል)

  (ሻድሻይ ክፋል)

                                   (ሻብዓይ ክፋል)

ብሚኪኤለ (ኣራንሺ)

  

ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ንምኽባርን ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምግታእን ብቐዳምነት ዝስራዕ ናይ ቃልሲ መርሆ

ብሰደግኤ

 

ዜና 31-10-2014

 

ወዲ ቫካሮ ሓርበኛ ኣቦና!

 ብምስሉ ተክኤ

 

ኣሽሓት ቆልዑ ስደተኛታት

 

ኣብ ፈታኒ እዋን ዝወጸ ታሪኻዊ መግለጺ

 ደግሓኤ

 

ዜና 30-10-2014

 

ዜና 29-10-2014

 

ኣብ ዝፈሰሰ ጸባ ኣይእወ ኣይብከ፡ ተሪፉና ዘሎስ ምቅላስ'ዩ።

 ግርማዊት መረጸ ካብ ድሰደኤ

 

ዘርኢ ሓነት'ዩ!

 ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 28-10-2014

 

ንቅልጡፍ ድሕነት ህዝቢ ውሁድን ቅልጡፍን ግብራዊ ስራሕ

 ድሰደኤ

 

ቃለ መሕተት ምስ ግደይ በየነ

 

ዜና 27-10-2014

 

ዜና 26-10-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 25-10-2014 

ህዝብን ሃገርን ዝርብሑ ካብ ህዝባዊ መንግስቲ ጥራሕ’ዩ።

 

ክትሓስቦ'ኳ ዘጨንቕ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 25-10-2014

 

መልእኽቲ ጽንዓት

ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና

 

ዜና 24-10-2014

 

ብቃልን ተግባርን ዝሰመረ ሓበራዊ ዕዮ

ሰደግኤ

 

ሚዛን ፍትሒ ዝጠፍኦም ምሩኻት ሕልና

ድሰደኤ

 

ዜና 23-10-2014

 

 ሄግልን ህግደፍን ብመንጽር ፍቕሪ ጎንጺ

 ብሲራክ ተኸስተ

 

ዜና 22-10-2014

 

ኤርትራ ቁንጣሮ ኤምባስታትን ሓያሎ ናይ ውክልና ኣብያተ ጽሕፈታትን

ብሳሊሕ ቃዲ ጁሃር ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 21-10-2014

 

ኤርትራዊ ክብሪ ዝረክብ መዓስ'ዩ?

 

ዜና 20-10-2014

 

ዜና 19-10-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 18-10-2014 

 

ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ

 

ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ቅኑዕ መድረኻዊ ጭርሖ

ሰደግኤ

 

ዜና 18-10-2014

 

ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ምሁር ተዓዳሚ ዘይኮነ ዓዳሚ ክኸውን ይግባእ!

ካብ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 17-10-2014

 

ቀዝሒ ተነጽሎ የንፈጥፍጥ ጥራሕ ዘይኮነ የህተፍትፍ'ዩ!

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 16-10-2014

 

ወግዓዊ መግለጺ ሰራዊት ሕድሪ ዞባ እስራኤል

 

ዜና 15-10-2014

 

ኣባ ሙሴ ዘርኣይ

 ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

 

ዜና 14-10-2014

 

ሽግርና ዝኽርታት ብምውዳብ ጥራይ ዝብዳህ ኣይኮነን!

 

ሓቛፊት ደርሆ'ኳ!

 ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ብደውና ካብ ሞትና!

ካብ ሓውኹም መሲናስ

 

ዜና 13-10-2014

 

ዜና 12-10-2014

 

መልእኽቲ ወጋሕታ 11-10-2014 

ኢሳይያስን ኮራኹሩን ኣብ ውራውራ ህዝብና ኣብ ጓህን ሓዘንን ስጋብ መዓስ

 

ባዶ ካዝና ተረኪብና መዝሙር 23 ዓመታት

 

ዜና 11-10-2014

 

ስትራተጂካዊ  ኣገዳስነት ቁዋምን ሳዕቤናት

ቡኩራት ኣብ ኤርትራን  

 ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ

 

ዜና 10-10-2014

 

ሓደ ኣብ ትሕቲ መቑሕ ምልኪ ዝነብር፡ ኣብ ቀጻሊ ህድማ ዝርከብ ሕብረ-ተሰብ ሃገር ክሃንጽ ይኽእል ድዩ?

                          ብሩኽ ተመስገን /ድ,ሰ,ደ,ኤ, 

 

ዜና 09-10-2014

 

ኣብ ዓዲ-ሞት ዕቤት ኣሎ፡ ካብ በሃሊኡስ ደጋሚኡ፡

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 

 

ዜና 08-10-2014

 

ዜና 07-10-2014

 

ዜና 06-10-2014

 

እታ ዘይተዓደለት ኤርትራዊት!

ብሰለሞን

 

ዜና 05-10-2014

 

 መልእኽቲ ወጋሕታ 04-10-2014 

<

Share on Social Media